thumbnail

Communicatie Adviseur (affiniteit economie)

Westland

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Communicatie ACTIEF

Publicatiedatum:

14-01-2022

Sluitingsdatum:

25-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 28 uur
€ 79,30
24 tot 28 uur Zuid-Holland

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Opdracht
We zijn op zoek naar een allround communicatieadviseur met een sterke affiniteit voor economie en zakelijke positionering. Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld  en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Binnen de opgave economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan een levendige en gastvrije economie, een toekomstbestendig glastuinbouwcluster, een bloeiende regio en een innovatieve Greenport.  De dwarsverbanden met andere taakvelden binnen de gemeente vragen om eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Hoe ziet je dag eruit?
Je levert een pro-actieve, adviserende en ondersteunende bijdrage aan de uitvoering van het economisch programma. Hierbij ga je je inzetten voor projecten zoals: Westland Agenda III (hét innovatiekapitaal van de gemeente), zakelijke positionering en bijvoorbeeld het Varend Corso. De opgave Economie kent in overleg met het team een aantal geplande communicatiemomenten. Je werkt aan vorm, presentatie en spart met de vakspecialist op inhoud. Daarnaast investeer je in contacten met de bestuursadviseurs en zo nodig media.

Je communicatievaardigheden zet je de rest van de dag in op basis van actualiteiten. Deel het laatste vaknieuws uit bijvoorbeeld de nieuwsbrief van de landelijke toerismeorganisatie NBTC of een relevant tuinbouwblad, een interessante LinkedIn-post of gewoon de NOS. Je acteert op relevante ontwikkelingen waarbij je adviseert over de positionering van de gemeente in relatie tot haar zakelijke stakeholders. Door de coronacrisis werken we nu even niet op ons mooie kantoor. Dat is anders, maar zeker niet saai. Je hebt veel contact met je collega’s en de verschillende stakeholders, alleen nu vanuit huis.

Vereisten / knock-outcriteria   
1. Uurtarief maximaal € 79,30 (schaal 10) inclusief Flextender fee en reiskosten, exclusief btw.
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Communicatie (niveau Communicatieadviseur C) (25 punten).
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Communicatieadviseur in de afgelopen 6 jaar (40 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met Factor C in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten).
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie de afgelopen 6 jaar (15 punten).

Competenties
- Als communicatieadviseur beschik je over een helikopterview en kun je adviseren over de strategische, tactische en operationele inzet van communicatiemiddelen. Daarbij houd je rekening met in- en externe spelers, de maatschappelijke omgeving en het politieke veld.
- Je initieert, coördineert en evalueert projecten/werkzaamheden, je neemt deel aan (complexe en multidisciplinaire) projecten en programma’s.
- Je hebt een brede blik zowel binnen als buiten de organisatie. Uiteraard voel je je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.
- Je weet om te gaan met de waan van de dag en bent resultaatgericht.
- Op de juiste momenten neem je je verantwoordelijkheid en durf je ook de minder gebaande paden te betreden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. t/m vr. / in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 27 januari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 26 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 19 januari 2022, 09.00 uur . De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 20 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 25 januari 2022, 09.00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Communicatie Adviseur (affiniteit economie) die deze organisatie zoekt?