thumbnail
thumbnail
Beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Sluit vandaag
-
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

16-09-2022

Sluitingsdatum:

26-09-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Cluster Beleid
Het cluster Beleid speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers: sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein. Hierbij werken we vanuit het cluster Beleid op interactieve manier samen met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. De collega’s in het cluster Beleid volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en hebben intensieve contacten in de samenleving, zodat tijdig op deze ontwikkelingen geanticipeerd kan worden. Het cluster bestaat uit 4 teams: team Samenleving, team Economie, Ruimte en Mobiliteit, team Veiligheid & Duurzaamheid en team Strategische Opgaven en Ontwikkeling.

Opdracht
Je bent een ijzersterke beleidsmedewerker met een goede pen. Je levert in deze rol beleidsmatige input en voert werkzaamheden uit die een bijdrage leveren aan het versterken van de vrijetijdseconomie in het Westland. Je bent de verbinder om de beleidsmatige doelstellingen te kunnen bereiken en je doet dit door samenwerking met bestuur, collega’s, andere overheden en bedrijfsleven. Een onderdeel van recreatie en toerisme is de kust. Je houdt je dan ook bezig met diverse zaken rondom strand en kustrecreatie. De komende periode staan een aantal belangrijke zaken op de rol, zoals het formuleren van een kuststrategie waarbij je goed kan klanken met andere strategen. Daarnaast werk je aan beleid voor vaarrecreatie op binnenwateren, het Nationaal Park Hollandse Duinen en een beleidsstrategie voor vakantieparken. Daarnaast lever je een bijdrage aan andere economische opgaven. In deze rol ben je de direct partner van een collega beleidsmedewerker Toerisme en Recreatie die zich naast cruciaal beleid bezighoudt met relatiebeheer met strandondernemers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 99,20 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;

Gunningscriteria (weging)
3. Afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Economie en/of Recreatie en Toerisme (25 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsadviseur binnen een overheidsinstelling (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker op het gebied van recreatie en toerisme ontwikkeling vanuit een economisch perspectief (duidelijk weergeven in het cv) (35 punten).

Competenties

 • Je bent gericht op het signaleren van kansen en het ontwikkelen van beleid op economisch vlak.
 • Je bent in staat het overzicht te bewaren, snel verbindingen te leggen en situaties kundig te analyseren.
 • Je bent een netwerker en in staat om draagvlak en commitment te organiseren om concrete resultaten te boeken.
 • Je beschikt over communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig en je bent goed in staat te relativeren
 • Je bent pragmatisch, resultaat gericht en hebt een actieve houding.
 • Daarnaast beschik je over de competenties: samenwerken, overtuigingskracht en omgevingsbewustzijn.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in onderling overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 26 september. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 21 september 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 22 september 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 26 september 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.