thumbnail
thumbnail
Vergunningverlener

Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 96,00
8-24 Gelderland

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

8-24

Publicatiedatum:

15 nov 2022

Wij zijn op zoek naar een tijdelijke en flexibel inzetbare Vergunningverlener met waterhuishoudkundige achtergrond.

De afdeling Vergunningen en Handhaving beoordeelt initiatieven van derden om ervoor te zorgen dat onze doelen niet in gevaar komen en als mogelijk zelfs versterken. We zoeken met de initiatiefnemers binnen wettelijke kaders naar passende oplossingen. Kennis van het watersysteem en wet- en regelgeving op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit vormen daarbij onze leidraden. De aanleiding voor deze opdracht is tweeledig:

  • We werken grotendeels vraag gestuurd, waardoor we soms sterke schommelingen in de werkvoorraad ontstaan.
  • De implementatie van de Omgevingswet vergt de komende tijd extra inzet van de vaste medewerkers.

Je hoofdtaak is het afhandelen van vergunningaanvragen voor initiatieven van derden met betrekking tot het grondwatersysteem. Je houdt je voornamelijk bezig met initiatieven van derden gericht op het onttrekken van grondwater en/of infiltratie, bijvoorbeeld voor beregeningen of voor gebruik als drinkwater of industrieel proceswater of voor bouwputbemalingen. Het resultaat leg je vast in een vergunning. Daarnaast handel je ook veel meldingen af.

Je adviseert initiatiefnemers over de mogelijkheden, risico's en alternatieven. Je beoordeelt initiatieven op bodem- en het grondwatersysteem, op grondgebruikfuncties of op andere onttrekkingen en ingrepen in de ondergrond en de waterkwaliteit op basis van de Keur. Daarbij zullen de onttrekking /infiltratie en de gevolgen daarvan ook worden beschouwd vanuit het integrale watersysteem inclusief de beleidsdoelen zoals de KRW-doelstellingen, verdrogingbestrijding, beheer strategische zoetwaterreserves, het tegengaan van bodemdaling en het bieden van veiligheid tegen overstroming.

Daarnaast ben je inzetbaar op het afhandelen van aanvragen met betrekking tot initiatieven van derden in of bij watergangen en waterkeringen. Bijvoorbeeld het graven en dempen van oppervlaktewater, het aanleggen van een brug of nieuwbouw van een woning bij de waterkering. Je draagt zorgt voor tijdige en goede afhandeling van binnengekomen aanvragen. Het gaat hierbij concreet om het toetsen van de aanvraag aan ons beleid, afstemming met interne adviseurs en het opstellen van de vergunning. Hoewel de functie gericht is op het afhandelen van al binnengekomen aanvragen, kan contact met de aanvrager nodig zijn.

Je maakt een afweging van vaak tegengestelde belangen en hakt gemotiveerd knopen door. Daarbij betrek je collega’s van andere vakgebieden  (administratief, juridisch, hydrologisch, technisch, ecologisch en toezichthoudend) en andere overheden. Het resultaat leg je vast in een vergunning. Tevens is het mogelijk dat je wordt gevraagd om mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen rondom grondwateronttrekkingen en nieuw te vormen beleid. 

Door de komst van de Omgevingswet verandert komende jaren veel op het gebied van vergunningverlening. Met name voor initiatieven betrekking hebbend op grondwatersystemen.  Je bent in staat deze ontwikkelingen te vertalen naar de dagelijkse vergunningen praktijk en werkt hierbij nauw samen met je collega’s en zo nodig andere overheden. Dit houdt in dat je veel in overleg bent met de aanvrager en zijn omgeving: het zogenaamde participeren.

Het gaat om een flexibele opdracht, waarbij minimaal 8 uur per week nodig is, maar afhankelijk van de werkvoorraad kan jouw inzet oplopen tot 24 uur per week. Door een goed inzicht in onze voorraad kunnen we pieken tijdig zien aankomen. We verwachten van jou dat je in staat bent na aankondiging binnen 3 weken te kunnen bij- of afschakelen. De eerste 4 weken van het contract is sowieso een minimale inzet van 24 uur per week nodig.

Je bent verantwoordelijk voor het correct afhandelen van vergunningaanvragen voor initiatieven in of bij watergangen en waterkeringen.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Vergunningverlener die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.