thumbnail
thumbnail
Toezichthouder/Handhaver agrarisch/Keur

Waterschap Vallei en Veluwe

Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn, Nederland

Overig
Sluit over 5 dagen
€ 96,00
36 Gelderland

Publicatiedatum:

25-11-2022

Sluitingsdatum:

05-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

01-01-2024

Uren per week:

36

Wij zijn op zoek naar een tijdelijke en flexibele Toezichthouder/Handhaver met waterhuishoudkundige achtergrond.

De afdeling Vergunningen en Handhaving beoordeelt initiatieven van derden om ervoor te zorgen dat onze doelen niet in gevaar komen, houdt toezicht op de uitvoering van deze initiatieven en treedt desnoods handhavend op. We zoeken met deze initiatiefnemers binnen wettelijke kaders naar passende oplossingen. Kennis van het watersysteem en wet- en regelgeving op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit vormen daarbij onze leidraden. De aanleiding voor deze opdracht is tweeledig:

  • We werken grotendeels vraag gestuurd, waardoor er soms sterke schommelingen in de werkvoorraad ontstaan.
  • De implementatie van de Omgevingswet vergt de komende tijd extra inzet van de vaste medewerkers.

Je hoofdtaak is het toezicht houden op lozingen vanuit agrarische bedrijven en werkzaamheden van derden, bij watergangen en waterkeringen. Denk hierbij aan het graven en dempen van oppervlaktewater, het aanleggen van een brug of nieuwbouw van een woning bij de waterkering. Je controleert of de Keur (de regelgeving van het waterschap) goed nageleefd wordt en controleert op de afgegeven vergunning. Als inspecteur houd je toezicht, geef je advies en spoor je overtredingen op. Je overlegt met bedrijven, agrariërs en particulieren over te nemen maatregelen om eventuele overtredingen ongedaan te maken en de termijnen waarbinnen dat moet gebeuren. Dit doe je op basis van het bestuursrecht. Je stemt eventueel af met vergunningverleners of andere deskundigen van ons waterschap. Daarnaast treed je op bij klachten/vragen van bewoners uit het gebied die betrekking hebben watergangen en- keringen. 

Kennis van en ervaring met lozingen op oppervlaktewater (o.a. agrarische bedrijven) en grondwateronttrekkingen is een pré.

  • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op werken van derden, bij watergangen en -keringen. Dit moet conform de Keur en de afgegeven vergunning verlopen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op agrarische lozingen conform de eisen uit het Activiteitenbesluit.
  • Je bent verantwoordelijk voor het optreden bij klachten en vragen van bewoners.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Toezichthouder/Handhaver agrarisch/Keur die deze organisatie zoekt?