thumbnail
thumbnail

Communicatieadviseur Projecten

Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 92,00
32 - 36 uren per week Gelderland

Begindatum:

1 apr 2023

Einddatum:

15 sept 2023

Uren per week:

32 - 36 uren per week

Publicatiedatum:

9 mrt 2023

Werken aan een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving willen en kúnnen we niet alleen, maar doen we samen, vanuit de overtuiging dat beleid en projecten beter worden als je er samen aan werkt. Onze open en samenwerkingsgerichte houding met maatschappelijke partners (publiek en privaat) draagt in onze visie direct bij aan de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving.

Als communicatiespecialist projecten adviseer  je en werk je aan kwalitatief goede en begrijpelijke informatievoorziening richting inwoners en belanghebbenden. Ook adviseer je over de participatiemogelijkheden in je projecten, van de planvormingsfase tot uitvoering van de maatregelen. Je werkt daarvoor samen met het projectteam, en stemt ook af met externe partners. Denk bijvoorbeeld aan communicatieadviseurs van gemeenten of terreinbeherende organisaties.

Je hebt goede voelsprieten voor wat leeft en speelt in het gebied en in de samenleving en bent creatief in het aansluiten daarop. Daarbij houd je je prioriteiten goed in de gaten. Je werkt planmatig, bewaakt de voortgang en onderlinge samenhang en stuurt waar nodig bij. Voor de operationele zaken werk je samen met een medewerker projectcommunicatie. Ook werk je samen met de andere communicatieadviseurs uit het team aan integrale communicatie

Als waterschap worden we steeds meer gezien als partner in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Ook op het gebied van energie, duurzaamheid, waterkwaliteit, landbouwtransitie en natuur vormen de waterschappen een natuurlijke partner en belangrijke speler in de regionale gebiedsgerichte aanpak samen met andere overheden, maatschappelijke partners en bedrijven. Als communicatieadviseur projecten werk je in deze dynamiek in een driehoek samen met omgevingsmanagers en accountmanagers aan de verbinding tussen buiten en binnen en omgekeerd. Je bent in staat (gezamenlijke) belangen in het gebied en van de gebiedspartners te verbinden aan de ambities van het waterschap en op basis daarvan een heldere en werkende communicatieaanpak te formuleren en deze ook uit te voeren.  

Je werkt als adviseur aan de projectcommunicatie. Je bent verantwoordelijk voor je eigen projecten, waaronder Hoenwaard2030 en Uitvoeringsprogramma Kactus.

Je bent woordvoerder voor je eigen projecten en hebt een rol in de crisisorganisatie. Daarnaast draai je mee in de persdiensten.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Communicatieadviseur Projecten die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.