thumbnail
Adviseur waterketen

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
100
24 Groningen

Publicatiedatum:

20-07-2022

Sluitingsdatum:

10-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-01-2023
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Wij zoeken tijdelijk een Adviseur waterketen.

Als Adviseur Waterketen sta je voor de uitdaging van een doelmatig en kostenefficiënt functioneren van de waterketen binnen ons beheergebied. Dat doe je vanzelfsprekend niet alleen, maar in nauwe samenwerking met je collega’s, gemeenten en kennisinstellingen. Spreekt jou dit aan en ben jij een ter zake deskundig, enthousiast en verbindend ingesteld persoon?


Wat ga je doen?     

 • Het verder vorm en inhoud geven aan de samenwerking in de (afval)waterketen. Je bent daarin ons aanspreekpunt en behartigt de belangen van het waterschap (gericht op het functioneren van de zuiveringskring). Hierbij ben je in samenwerking met de gemeenten gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijk product;
 • Het zo nodig leiding geven aan projecten binnen de samenwerking, waaronder bijvoorbeeld het uitvoeren van optimalisatiestudies (o.a. RWA/DWA verhoudingen, aanbod en sturing afvalwater);
 • Het samen met gemeenten opstellen van afvalwater- en zuiveringsakkoorden, rekening houdend met de resultaten van de uitgevoerde optimalisatiestudies;
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan toekomstgerichte beleidsvorming over de (afval)waterketen;
 • Het adviseren bij inrichtingsplannen waarin afvalwatersysteem en oppervlaktewatersysteem op elkaar moeten worden afgestemd;
 • Het op basis van de rioleringsgegevens adviseren over de dimensionering van zuiveringstechnische werken ten behoeve van ons (strategisch) assetmanagement;
 • Het begeleiden van adviesbureaus met betrekking tot onderzoeken en opdrachten.

Kandidaatomschrijving

 • HBO werk- en denkniveau in een relevante studierichting zoals waterkwaliteit of ecologie, land/watermanagement;
 • Je hebt kennis van en inzicht in het functioneren van de (afval)waterketen en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Je bent op de hoogte van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het vakgebied en bent gewend te werken in een bestuurlijke omgeving;
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen en onderhouden van een in- en extern netwerk;

Je competenties:

Je bent een resultaat- en samenwerkingsgerichte collega die zijn eigen werk goed kan structureren en organiseren. Je bent klantgericht, kunt problemen helder analyseren en omzetten naar creatieve oplossingen en daarover met overtuigingskracht communiceren. Je denkt daarbij bestuurlijk- en omgevingsbewust.

Interviewplanning

Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op 31 augustus 2022. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 25 augustus 2022 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:

Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692


Toelichting op rooster

in overleg

Dienstencategorie

Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur waterketen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.