thumbnail
Vergunningverlener/beleidsadviseur APV/Bijzondere wetten

Waterland

Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€95
24 Noord-Holland

Publicatiedatum:

16-06-2022

Sluitingsdatum:

24-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Organisatie

De gemeente Waterland is een zelfstandige (relatief) kleine gemeente. Typerend voor de organisatie zijn de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders. Het cluster vergunningen heeft versterking nodig en daarom zoekt Waterland een ervaren vergunningverlener.

Opdracht
Als vergunningverlener en beleidsadviseur APV en bijzondere wetten ga je voor een functie met afwisselende taken en veel vrijheid.

  • Je ben je verantwoordelijk voor het behandelen van vergunning en/of ontheffingsaanvragen op grond van de APV, zoals evenementenvergunningen, standplaatsvergunningen, weekmarkt en de bijzondere wetten, zoals de Alcoholwet en de Wet op de kansspelen.
  • Je adviseert en overlegt met de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.
  • Je schrijft/adviseert over beleid op het gebied van de APV en bijzondere wetten.
  • Je adviseert in handhavingszaken en bezwaar- en beroepszaken.
  • Je bestudeert relevante wet- en regelgeving en beoordeelt de gevolgen en de toepasbaarheid daarvan.
  • Je informeert inwoners en bedrijven over procedures en vergunningaanvragen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Vergunningverlener/beleidsmedewerker APV/bijzonderew wetten;
2. BYOD-regeling (bring your own device) regeling is van toepassing; kandidaat dient in het bezit te zijn van een eigen laptop en telefoon;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Vergunningverlener/beleidsmedewerker APV/bijzondere wetten (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de behandelen van vergunning en/of ontheffingsaanvragen op grond van de APV, zoals evenementenvergunningen, standplaatsvergunningen, weekmarkt en de bijzondere wetten, zoals de Alcoholwet en de Wet op de kansspelen (geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (10 punten);
7. Beschikbaarheid van 24 uur per week (20 punten).

Geef in het cv, duidelijk in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze functie komt daar stressbestendig, oplossingsgerichtheid en communicatief vaardig bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s en de daarin opgenomen motivatie van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s (met de daarin opgenomen motivatie) van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal/tarief
Uurtarief voor deze uitvraag is maximaal €95,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50  per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
n.v.t.
er is 36 uur beschikbaar

CV en motivatie
CV en motivatie: maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag, tijdens inwerken op locatie. Na inwerken afhankelijk van corona-maatregelen, vooralsnog een deel van de arbeidstijd thuiswerken e.e.a in overleg.  .

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 30 juni 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 juni 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 24 juni 2022, 12:00. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Vergunningverlener/beleidsadviseur APV/Bijzondere wetten die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.