thumbnail
thumbnail

Jurist (omgevingsrecht / bezwaar en beroep)

Wassenaar

Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
32-36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 sept 2024

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Organisatie
Je komt te werken voor een kleine bijzondere gemeente. Een uniek stukje Nederland, waar zo’n 27.000 mensen wonen. Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag met een diverse bevolking; één op de 5 inwoners heeft bijvoorbeeld een internationale achtergrond. Wassenaar is een heel gevarieerde gemeente; met prachtige landgoederen, strand, natuur- en waterwingebied, residenties en de ambassade van de Verenigde Staten.

Spreekt onze werkcultuur met de kernwaarden respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw reactie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Binnen de eenheid Juridische Zaken zijn alle juridische (advies)taken van de gemeente geconcentreerd, zowel op het gebied van privaat- als bestuursrecht. De eenheid telt momenteel zo’n 13,5 fte aan juristen en ondersteuners die zich bezighouden met juridische advisering van bestuur en management, beroep- en bezwaar, omgevingsrecht, handhaving, Woo-verzoeken, huurovereenkomsten, grondzaken, aansprakelijkheid, verzekeringen en het secretariaat bezwaarschriften. In verband met vervanging wegens ziekte en vacatures zijn wij op zoek naar een omgevingsrechtjurist die zelfstandig aan de slag kan met het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van rechten;
2. Aantoonbare werkervaring als jurist omgevingsrecht en/of bestuursrecht binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken, waaronder het opstellen van verweerschriften, opstellen van beslissingen op bezwaar en vertegenwoordiging in hoorzittingen van de bezwarencommissie, rechtbank en Raad van State (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Tarief van maximaal €100,- per uur inclusief reiskosten/fee Flextender en excl. BTW.
5. Kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na initiële duur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Afgeronde opleiding WO-master in de richting van rechtsgeleerdheid (35 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met handhaving, Woo-verzoeken en grondzaken binnen een gemeentelijke organisatie ( 35 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met  het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken omgevingsrecht (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring van omgevingsrecht en/of bestuursrecht (15 punten);

Competenties

  • Zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor dossiers

  • In staat om onder tijdsdruk en in teamverband goed te presteren

  • Zijn analytisch, hebben overtuigingskracht, zijn probleemoplossend en collegiaal

  • Hebben uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift

  • Zijn flexibel en beschikken over een gezonde dosis humor en zelfkennis.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel in te vullen van maandag tot en met vrijdag. Woensdag is een verplichte kantoordag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wassenaar zijn gepland op woensdag 14 februari 2024 van 15.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- Wassenaar zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Een harde vereiste is dat de opdrachtnemer niet meer dan twee opdrachten, waar deze huidige opdracht tevens onder valt, gedurende de inhuurperiode heeft lopen. Geacht wordt om de uren genoemd in de arbeidstijdenwet te handhaven.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 9 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 13 februari 2024: 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Jurist (omgevingsrecht / bezwaar en beroep) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.