thumbnail
Wmo Consulent

Voorschoten

Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten, Nederland

Sociaal Domein
Sluit over 4 dagen
Schaal 9
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

05-08-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig  in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar  zijn we per 1 september 2021 als zelfstandige gemeente verder gegaan. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur. De werkzaamheden die je verricht zullen gericht zijn op de gemeente Wassenaar. 

Opdracht
Voor de uitvoering van de Wmo zijn wij op zoek naar een Wmo consulent die weet hoe hij/zij moet indiceren en een zorgplan kan maken, die kennis heeft van verschillende ziektebeelden en een meervoudige probleemanalyse kan maken.

De taken bestaan onder andere uit:

 • Informeren en adviseren van inwoners op het gebied van oplossingen en mogelijkheden binnen de levensdomeinen in het kader van de Wmo.

 • Houden van intakegesprekken en keukentafelgesprekken.

 • Analyseren van de hulpvraag.

 • Stellen van indicaties.

 • Opstellen van zorgplannen, rapportages en beschikkingen.

 • Inwinnen van medische en technische adviezen.

 • Onderhouden van contact met adviseurs, leveranciers, aannemers en derden over realisatie van oplossingen.

 • Beoordelen adviezen.

 • Deelname aan interne en externe overlegsituaties.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 12 september 2022 voor de gehele duur en omvang van de opdracht inclusief mogelijke verlengingsoptie(s);
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van MWD / SPD / Social Work (20 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente als Wmo consulent met het indiceren van aanvragen Wmo (35 punten);
5. Aantoonbare kennis van de Wmo wetgeving opgedaan in de afgelopen 5 jaar via een opleiding / cursus (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het opstellen van zorgplannen, rapportages en beschikkingen (duidelijk weergeven in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het systeem Suite4Sociaal Domein (15 punten).

Competenties

 • Communicatief; vaardig en in staat regie te nemen;

 • Oordeelsvorming; kan een oordeel goed afwegen en weet relevante en irrelevante criteria te scheiden.

 • Klantgerichtheid; heeft inzicht in het referentiekader van de inwoner en handelt daarnaar.

 • Kwaliteitsgerichtheid; verbetert ook de kwaliteit wanneer dit niet direct van hem/haar verwacht wordt.

 • Samenwerken. 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (flexibel). 

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn via teams en zijn gepland op maandag 22 augustus 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 augustus 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
Gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 augustus 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 11 augustus 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 15 augustus 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Wmo Consulent die deze organisatie zoekt?