thumbnail
thumbnail
VNGR - Testondersteuner PGB 2.0

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€85
16 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

30 jun 2023

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

7 mrt 2023

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 1. werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 1. verbeteren van de dienstverlening;

 2. eenefficiënte en wendbare organisatie;

 3. anticiperen op de toekomst.

Team
Het team PGB2.0 coördineert de landelijke invoering van het PGB2.0 systeem bij 351 Gemeenten. Het helpt de gemeenten het systeem te implementeren en ondersteunt hen in de communicatie hierover. Het programmateamteam, bestaat uit een programmamanager, een projectleider, een programmasecretaris, een communicatieadviseur, twee functioneel specialisten en een technisch specialist. Het team verbindt, samen met gemeenten, kennis en expertise aan elkaar, passend binnen de beweging Samen Organiseren.

Omschrijving van de opdracht
Binnen de VNG loopt een project op het gebied van het persoonsgebonden budget (PGB). Centraal staat de ontwikkeling en invoering van een nieuw PGB-systeem voor het trekkingsrecht (PGB 2.0) en de verdere standaardisatie en vereenvoudiging van het proces. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere ketenpartners, waaronder het ministerie VWS, SVB en zorgkantoren.

Gemeenten worden vanuit het project ondersteund bij de invoering van het nieuwe PGB- systeem en vragen rondom het trekkingsrechtenproces PGB, onder andere door het aanbieden van werksessies op locatie en mailupdates. Zie voor meer informatie: https://www.vngrealisatie.nl/producten/ontwikkeling-en-implementatie-pgb20.

Het systeem wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. De functionaliteit voor de zorgkantoren is afgerond en in gebruik bij de budgethouders die hun PGB van de zorgkantoren ontvangen (Wet Langdurige Zorg). Voor gemeenten die PGB’s verstrekken aan budgethouders die onder de Wet Maatschappelijke Zorg of Jeugdwet vallen, is de functionaliteit nog in ontwikkeling.

Als testondersteuner ben je (mede) verantwoordelijk voor het uitvoeren van functionele acceptatietesten in releases die in zes-wekelijkse cycli worden vrijgegeven om te worden getest. De functionele testcyclus bestaat uit:

1. Analyseopteleverenfunctionaliteiten
2. Aanmaken(regressie)testcasesfunctioneel 3. Aanmakentestdata
4. Uitvoeren testcases
5. Registrereneindresultaat

Een testcyclus start direct na elke oplevering waarbij je specifieke testcases aanmaakt en uitvoert. In de praktijk doorloop je vaak meerdere cycli. Het testen vindt plaats onder coördinatie van de Technisch Specialist van het VNG projectteam.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als testondersteuner ben je als lid van het projectteam PGB2.0 van de VNG verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van testactiviteiten met betrekking tot voor gemeenten relevante functionele onderdelen van het PGB2.0 systeem. Dat betekent:

 • Vertaling van releasenotes naar bruikbare testscenario’s

 • Uitvoering testcases

 • Rapporteren (tussentijdse) status aan de testcoördinator

Als testondersteuner voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • Aanmaken functionele testcases

 • Aanmaken c.q. aanvragen testdata

 • Zelfstandig uitvoeren testcases

 • Registreren eindresultaat/conclusies

 • Daarnaast neem je deel aan de (landelijke) voorbereidende bijeenkomsten die voorafgaan aan de oplevering van een release voor functionele acceptatietesten

Resultaat
Het resultaat van de opdracht bestaat (voor iedere afzonderlijke release) uit de volgende producten:

 • Verzamelde testdata t.b.v. de uit te voeren testcases

 • Functionele testcases naar aanleiding van nieuwe cq gewijzigde functionaliteiten

 • Resultaten/Bevindingen n.a.v. uitgevoerde testcases

 • Adviezen aan testcoördinator naar aanleiding van de resultaten cq bevindingen

Eisen

 • Afgeronde technisch-informatiekundige opleiding op minimaal mbo-niveau;

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als tester of testondersteuner en met het opzetten van functionele testcases

Wensen

 • Werkervaring in de uitvoeringspraktijk van gemeenten

 • Ervaring met het trekkingsrechtenproces voor PGB

 • Ervaring met het opstellen en uitvoeren van regressietesten

 • Ervaring met invoeringstrajecten van ICT- systemen bij gemeenten

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de VNGR - Testondersteuner PGB 2.0 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.