thumbnail
thumbnail

VNGR - Projectleider inclusieve dienstverlening

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
120
16-36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 feb 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

16-36

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Over VNG Realisatie
De VNG representeert 342 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

  een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Over team Dienstverlening
Het team Dienstverlening ondersteunt vanuit VNG Realisatie gemeenten om kennis en uitvoeringskracht op het gebied van klantgedreven dienstverlening te bundelen. Met praktijkoplossingen, informatie en inspiratie, analyses en standaardisering bieden wij gemeenten handvatten om hun klantgerichtheid verder te verbeteren. Zodat gemeentelijke dienstverlening herkenbaar, effectief en efficiënt is voor inwoners en ondernemers.

Het Team Dienstverlening is onderdeel van het basisteam Proberen. VNG Realisatie werkt met de ontwikkelcyclus Weten – Proberen – Maken – Beheren. Kansrijke ideeën en initiatieven die zijn ontstaan en geanalyseerd door basisteam Weten, worden binnen Proberen geconcretiseerd naar een project of programma, product of dienst. Het doel hierbij is altijd dat deze nieuwe oplossingen uiteindelijk collectief kunnen worden gebruikt door gemeenten. Basisteam Proberen helpt kortom met het verder brengen van zaken potentieel collectief zijn, maar nog niet verankerd zijn in de dagelijkse praktijk.

Omschrijving van de opdracht
Als Projectleider Inclusieve Dienstverlening ben je verantwoordelijk voor de aansturing van één of meerdere projecten in het Dienstverleningsdomein. De projectleider rapporteert daarbij aan de coördinator Dienstverlening en waar nodig aan de manager van Basisteam Proberen.

Als projectleider Inclusieve Dienstverlening start je allereerst met het project Duidelijke overheidscommunicatie (https://vng.nl/projecten/duidelijke-overheidscommunicatie). Met het project Duidelijke overheidscommunicatie worden lokale overheden gestimuleerd en ondersteund op duidelijk communiceren. Om daadwerkelijk toegankelijk te zijn, dient overheidscommunicatie begrijpelijk te zijn voor alle inwoners. Gemeenten hebben zorg om duidelijk te communiceren met hun inwoners. Ze willen er graag meer en beter werk van maken en daarbij willen ze worden ondersteund.

Het project is gericht op het opstellen van begrijpelijke modelverordeningen (te beginnen met 1-2 pilots), besluiten en brieven van gemeenten. En het vaststellen van basisafspraken voor het schrijven van beleidsregels in begrijpelijke taal. Dit in samenwerking met gemeenten en burgers.

Ook is onderdeel van het project de organisatie van kennisdeling rondom duidelijke overheidsinformatie en beheer van het netwerk dat is opgebouwd. En tevens het stimuleren van bestuurlijke aandacht en gemeenten voorbereiden op het wetsvoorstel Versterken waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb) onderdeel begrijpelijk motiveren en bekendmaken.

In dit project wordt nauw samengewerkt met het Team Recht van VNG en de community Gebruiker Centraal en de daar ondergebrachte Direct Duidelijke Brigade. Mogelijke vervolgprojecten bevinden zich met name binnen het thema digitale inclusie, maar wanneer nodig wordt ook gekeken naar thema’s als omnichannel kanaalstrategie of ondernemersdienstverlening.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Algemeen:

 • Verantwoordelijk voor de aansturing van één of meerdere projecten in het Dienstverleningsdomein, met een primaire focus op het programma digitale inclusie.

 • Uitdenken, inrichten en opstellen van projectplannen.

 • Bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden binnen de kaders van de projecten.

 • Aansturing van het projectteam

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.

 • Draagt zorg voor rapportage over voortgang, besteding van (financiële) middelen, uren en beslismomenten aan betreffende coördinator en manager.

 • Organiseert afstemming met andere dienstverleningsprojecten/programma’s binnen VNG en zorgt voor verbinding.

 • Onderhoudt vanuit de scope van de projecten een relatienetwerk bij gemeenten maar ook bij relevante samenwerkingspartners.

 • Initieert en bevordert vanuit de scope van de projecten samenwerking met stakeholders, zoals gemeenten, Logius, ICTU, andere overheden en leveranciers.

 • Verbinden van de doelen van het project met de relevante projecten en programma’s van VNG en VNG Realisatie Specifiek voor het project Duidelijke Overheidscommunicatie:

 • Meting van effecten door middel van dataverzameling/enquêtering onder gemeenten;

 • Zorg dragen dat ondersteuningsmiddelen door het team worden ingericht, zoals:

  • VNG-community op het gebied van Duidelijke overheidscommunicatie

  • Bijeenkomsten en webinars voor bestuurders, ambtenaren organiseren;

  • 1 –2 pilots opstarten voor het opstellen van begrijpelijke modelverordeningen Zorgdragen voor realisatie van handreikingen, factsheets, verzameling van goede voorbeelden.

 • Afstemming met regieteam Digitale overheid en dienstverlening en tezamen daarmee met het ministerie van BZK.

Resultaat van de opdracht
Het procesmatig opzetten, organiseren en aansturen van dienstverleningsprojecten met een focus op digitale inclusie. Te starten met de vervolgprojecten Duidelijk overheidscommunicatie.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding

 • HBO werk- en denkniveau

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van projectleider bij een gemeentelijke overheid of in landelijke projecten die zich richten op de gemeentelijke overheid

 • Minimaal 2 jaar ervaring met implementatie-activiteiten gericht op gemeentelijke overheden

 • Aantoonbare affiniteit met inclusieve dienstverlening, blijkend uit motivatiebrief

 • Een relevant netwerk onder gemeenten en intergemeentelijke organen, leveranciers en landelijke samenwerkingspartners zoals ICTU, Gebruiker Centraal, VDP, Rijksoverheid, Lezen en Schrijven.

Wensen

 • Ervaring met landelijke (overheids) projecten/programma's om te komen tot innovaties op het gebied van dienstverlening/inclusie, bij voorkeur in de rol van projectleider/manager, blijkende uit het CV.

 • Aantoonbare kennis en ervaring met het thema duidelijke (begrijpelijke) overheidscommunicatie bij gemeenten blijkende uit CV en motivatiebrief.

 • Ervaring met de implementatie van wetgeving rakend aan het gebied van dienstverlening of sociaal domein blijkende uit CV.

 • Juridische kennis, bij voorkeur over gemeentelijke verordeningen en regelgeving

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de VNGR - Projectleider inclusieve dienstverlening die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.