thumbnail
thumbnail

Senior juridisch adviseur programma Verbinden Schuldendomein

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Sluit over 7 dagen
120
8 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

6 jun 2024

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Over het Basisteam Maken
Het is de missie van het basisteam Maken om de regie te nemen om door leden omarmde initiatieven door te ontwikkelen tot collectieve oplossingen en breed gebruik daarvan voor te bereiden.

Over Programma Verbinden Schuldendomein
Het nieuwe brede programma Verbinden Schuldendomein maakt onderdeel uit van het Basisteam Maken. In vervolg op het programma ‘Verbinden Schuldendomein 2020-2022’ is er op 1 februari 2023 een nieuw breed programma gericht op het schuldendomein gestart voor de (implementatie)ondersteuning aan gemeenten. De (keten)partners zijn in het nieuwe programma nog intensiever betrokken.

De hoofdambitie van VNG is: het realiseren van bestaanszekerheid voor alle inwoners. Bestaanszekerheid is nodig om armoede en schulden te voorkomen en de inwoners die al financiële problemen hebben een duurzame oplossing te kunnen bieden. In overleg met het Ministerie van SZW en de verschillende partners is een integrale aanpak uitgewerkt in het programmaplan. De routekaart Financiële Zorgen vormt een belangrijke basis om samen structureel te werken aan de gezamenlijke opgaven op het gebied van armoede en schulden. Naast gemeenten zijn ook juist landelijke en lokale ketenpartners hierin betrokken, zodat de routekaart Financiële Zorgen een goede basis biedt waar gemeenten en ketenpartners op kunnen terugvallen in de dienstverlening. We bieden met de routekaart overzicht en gemeenschappelijke taal aan gemeenten en hun partners die bijdraagt aan een nauwe en integrale manier van samenwerken. Tot slot is de routekaart dynamisch: nieuwe ontwikkelingen, ‘best practices’ en ‘lessons learned’ kunnen worden toegevoegd, gedeeld en overdraagbaar gemaakt. Zo kunnen we steeds met elkaar voortbouwen op de resultaten en doorontwikkelen met als doel inwoners beter te helpen. Het vorige programma richtte zich op de implementatie van vier wetten: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags), de Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBvv) en de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd).

Het nieuwe programma is breder en bestaat uit verschillende deelprojecten. Zo is er een deelproject dat zich richt op de borging van de vier wetten, op preventie (financiële educatie en life events) van schulden bij jongeren, op ondernemers met financiële zorgen en maakt ook het versterken van de informele infrastructuur deel uit van het programma. Gemeenten worden met het programma ondersteund door bewezen effectieve interventies op te schalen en verduurzamen. De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten werkt nauw samen met het nieuwe programma gericht op het schuldendomein. De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten ondersteunt gemeenten bij het helpen van ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Gemeenten werken intensief aan het ondersteunen van inwoners die zich als (mogelijk) gedupeerde bij UHT (onderdeel van de Belastingdienst) gemeld hebben op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en schulden. Voorbeelden van hulp zijn het inventariseren van schulden, bieden van bijzondere bijstand en financieren van middelen voor kinderen voor sport, zorg of onderwijs. De projecten leveren in het ondersteuningsaanbod aan gemeenten concrete producten zoals handreikingen, routekaarten, Q&A’s, formats, tweewekelijkse (be)spreekuren en podcasts.

Omschrijving van de opdracht

 • Je levert juridische ondersteuning bij belangenbehartiging;

 • Je analyseert en adviseert over complexe uitvoeringsproducten in relatie tot wetgeving;

 • Je adviseert gemeenten over juridische vraagstukken in de volle breedte van het schuldendomein.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Belangenbehartiging

  • Je participeert in verschillende (juridische) ketenbrede werkgroepen;

  • Je brengt de belangen van gemeenten in, o.a. in Keten van Derdenbeslag;

  • Je werkt vanuit juridisch perspectief bestuurlijke standpunten uit t.a.v. wetgeving in ontwikkeling.

 • Analyseren

  • Je analyseert de verbinding van de wetgeving, zowel op het aspect incasso als de schuldhulpverlening; o Je vertaalt wetgeving naar consequenties op het terrein van incasso naar de gevolgen voor schuldhulpverlening en vice versa (brede visie);

  • Signalen vanuit de gemeentelijke uitvoering vertalen naar aanpassingen in wet- en regelgeving en beleid.

  • Je stelt ondersteuningsproducten voor gemeenten op, zoals handreikingen, factsheets, DPIA’s etc.

 • Advisering

  • Je levert juridisch advies aan VNG-projecten op het domein van schulden en de hersteloperatie kinderopvangtoeslag;

  • Je levert breed juridisch advies aan gemeenten in relatie tot schuldendomein en aanpalende thema’s.

Eisen

 • • Afgeronde juridische universitaire opleiding;

 • WO-werk- denkniveau, aantoonbaar door minimaal vijf jaar werkervaring op WOniveau;

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van adviseur of projectleider op het gebied van complexe implementatietrajecten in het sociaal domein en in situaties met tegenstrijdige belangen;

 • Minimaal tien jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten;

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring, in de afgelopen 10 jaar, met werken bij of voor gemeenten in rol van adviseur.

 • Aantoonbare ervaring met het samenwerken met minimaal twee ministeries of partijen binnen de gemeentelijke keten. Benoem minimaal twee voorbeelden in motivatiebrief

 • Kennis van gemeentelijke juridische kaders en de AVG. (Toetsbaar tijdens het gesprek)

 • Affiniteit met complexe privacyvraagstukken binnen het sociaal domein. (Motiveer in motivatiebrief)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior juridisch adviseur programma Verbinden Schuldendomein die deze organisatie zoekt?