thumbnail
thumbnail

Senior business analist

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
125
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

1 jan 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

3 feb 2024

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.3

Over team digitale overheid
De te werven senior business analist maakt onderdeel uit van het team Digitale overheid. Dit team is binnen VNG Realisatie onderdeel van het basisteam Weten. Het basisteam Weten maakt verbinding met beleid, informatie, recht en geld en stelt uitvoeringskennis beschikbaar voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Ook worden analyses gemaakt van nieuwe wet- en regelgeving, zodat vroeg in het proces inzicht ontstaat in de consequenties van keuzes en hier tijdig op kan worden geanticipeerd. Het basisteam Weten verbindt politieke, bestuurlijke en inhoudelijke beleidsontwikkelingen in de domeinen naar activiteiten vanuit VNG Realisatie. Een helder overzicht wordt gecreëerd van de voortgang van projecten en programma’s binnen het gezamenlijke portfolio. Een faciliterende bijdrage wordt geleverd aan besluitvormingsprocessen in de overgangsfases tussen de hoofdfuncties in de ontwikkelcyclus. Leden van de VNG worden betrokken bij het portfolio. Dit volgens een systematiek die op transparante wijze de voortgang van projecten helpt presenteren en beheersen (gekoppeld aan besluitvorming). Het team Weten is op de hoogte van technologische- en Europese ontwikkelingen en initiatieven die van meerwaarde zijn voor de VNG-leden. Hiervoor komt onder meer een innovatiefunnel beschikbaar. Het team Weten zorgt voor verbinding met innovatie-ecosystemen in binnen- en buitenland. Het team borgt kennis van uitvoeringskennis in ketens Werk&Inkomen, de Generieke Digitale Infrastructuur en eventueel mogelijk nieuwe te vormen (overheidsbrede) voorzieningen.

Omschrijving van de opdracht
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan.

Binnen het team GDI/Digitale Overheid van VNG Realisatie zorgt de senior Business Analist voor de duiding van de GDI/digitale overheidsontwikkelingen in het gemeentelijke domein en in relatie tot de Europese wet- en regelgeving. Projectleiding binnen het digitale overheidsdomein en met betrekking tot onderzoek/implementatie van Europese regelgeving behoort ook tot de taken. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van digitale overheid en Europese wetgeving gaande. De nieuwe (Europese) wet- en regelgeving zoals de Wet Elektronische Publicaties, de wet Modernisering Elektronisch Berichten Verkeer en de Wet4 Digitale Overheid heeft invloed op de functionele eisen aan deze voorzieningen en gelijksoortige voorzieningen bij gemeenten. Ook is er een breder Europees wettenpakket in aantocht (Digital Decade) dat vraagt om een strategische vertaling naar het VNG- domein. Deze onderwerpen vergen inbreng vanuit gemeentelijk perspectief en daarmee inzet van de senior Business Analist.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Duiding van de GDI/digitale overheidsontwikkelingen in het gemeentelijke domein en in relatie tot de Europese wet- en regelgeving;

 • Projectleiding van projecten in het GDI-domein;

 • Inhoudelijk ondersteunen van (pilot) gemeenten voor de ontwikkelen en implementeren van diensten of services voor gemeenten;

 • Indien nodig organisatie van impact- en opschalingsanalyses (uitgevoerd door Team Impactanalyse);

 • Plotten van Europese ontwikkelingen op het gebied van Wet- en regelgeving op de Nederlandse ontwikkelingen in het gemeentelijke domein;

 • Advies geven op (business architectuele) gemeentelijke inbedding van Nederlandse ontwikkelingen t.o.v. Europese wet- en regelgeving;

 • Projectleiding onderzoek Adaptieve Digitale Infrastructuur t.b.v. implementatie van Europese wetgeving (Digital Decade);

  • Fit-Gap analyse huidige digitale infrastructuur, in samenspraak met Common Ground/Gemma/Nora specialisten.

  • Onderzoekinterbestuurlijke datastrategie m.b.t. de Europese wetgeving (Digital Decade)

  • Ontwikkeling Ontwikkelagenda adaptieve digitale infrastructuur (ADI) (Inclusief financieringsvoorstel)

 • Inhoudelijke deelname praktijkbeproeving SDG OOTS en IMI. Taken in samenspraak met projectleider SDG OOTS.

Resultaat van de opdracht

 • Gestructureerd (doen) volgen van en het proactief beïnvloeden van ontwikkelingen rond het terrein van GDI in de volle breedte;

 • Continue duiding van de GDI/digitale overheidsontwikkelingen in het gemeentelijke domein en in relatie tot de Europese wet- en regelgeving.

 • Projectleiding binnen het GDI/digitale overheid domein en met betrekking tot onderzoek/implementatie van Europese regelgeving.5

 • Afstemming van de impact (Europese) wet- & regelgeving op de GDI-voorzieningen en de mate waarin dit impact heeft op de gemeentelijke voorzieningen en werkprocessen;

  • Inzicht in impact van de EU-wetgeving op Gemma en Common Groundkaart

  • Oplevering Fit-Gap-analyse Common Ground

  • Inzicht in de connectie met de interbestuurlijke datastrategie

  • Ontwikkelagenda adaptieve digitale infrastructuur (ADI) (Inclusief financieringsvoorstel

 • In samenwerking met projectleider SDG/OOTS opleveren van een afgeronde praktijkbeproeving SDG OOTS.

Eisen

 • Kennis en expertise: Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) minimaal beschikt over:

  • Tenminste 5 jaar werkervaring op WO werk- en denkniveau

  • Aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring, in de rol van senior business analist of projectleider binnen een gemeentelijke overheid of in landelijke projecten die zich richtten op de gemeentelijke overheid, opgedaan in de afgelopen 10 jaar;

  • Minimaal 5 jaar ervaring als business analist of projectleider met ontwikkel- en implementatietrajecten op het terrein van de digitale overheid;

  • Tenminste 2 jaar ervaring als product owner binnen de agile/scrum werkwijze

  • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

 1. Aantoonbaar actuele kennis (opgedaan in de laatste twee jaar) van de ontwikkelingen op het terrein van de gemeentelijke informatievoorziening; 30%

 2. Aantoonbare kennis van Europese wetgeving en de mogelijke impact op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

 3. Heeft uitgebreide kennis en kan deze vanuit eigen ervaring uitgebreid en diepgaand beschrijven (20%)

 4. Aantoonbare kennis van de gemeentelijke architectuur en Aantoonbare kennis van de gemeentelijke architectuur en Common Ground. (30%)

 5. Aantoonbare kennis van Informatiebeveiliging in stelsels en voorzieningen. Aantoonbare kennis van Informatiebeveiliging in stelsels en voorzieningen. (10%)

 6. Aantoonbare kennis van de impact van relevante wet- & regelgeving. Aantoonbare kennis van de impact van relevante wet- & regelgeving. (10%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior business analist die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.