thumbnail
thumbnail

Regionale Implementatiecoach Omgevingswet

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
118
16-36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

16-36

Publicatiedatum:

12 sept 2023

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Over Programma Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze invoeringsopgave via het programma Omgevingswet. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het programma werkt samen met interbestuurlijke partners, waaronder het interbestuurlijke programma Aan de slag. Voorbeelden van projectteams/werkpakketten binnen de programmaorganisatie zijn: Regionale

Implementatie Coaches Omgevingswet (RIO), Financiën en structurele effecten van de Omgevingswet, Kerninstrumenten, VTH, Regie en Demand DSO, Serviceketen en Leveranciersmanagement. Deze worden op dagelijkse basis aangestuurd door coördinatoren. Deelprogramma WKB maakt ook onderdeel uit van de programmaorganisatie Omgevingswet. Pijlers in ons programma zijn implementatie(ondersteuning), Extern/bestuurlijk/lobby en DSO/Regie & Demand. Binnen de VNG word je onderdeel van het programma Omgevingswet. Wij zijn een energiek en gedreven team van ongeveer 90 collega’s. Maandelijks organiseren we een teamsessie, een aantal keer per jaar doen we gezamenlijk leuke activiteiten en doorlopend is er veel onderling contact, overleg en ondersteuning. Je collega’s staan voor je klaar om je te helpen en je thuis te laten voelen in ons team. De werkzaamheden worden hybride uitgevoerd (je werkt zowel op kantoor als thuis). Je landt binnen het programmateam Omgevingswet in het projectteam RIO.

Omschrijving van de opdracht
De regionale implementatiecoach Omgevingswet ondersteunt gemeenten en uitvoeringsorganisaties (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD) bij de invoering van de Omgevingswet. Je bent als RIO het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor jouw regio ‘s.

Als RIO maak je deel uit van een landelijk samenwerkingsteam van RIO’s. Je biedt hulp bij vragen op regionaal niveau en stimuleert de samenwerking in de (interbestuurlijke) keten. Je draagt eraan bij dat de implementatie van nieuwe werkwijzen, nieuwe kerninstrumenten en dienstverlening door gemeenten plaatsvindt gebaseerd op het collectieve ondersteuningsaanbod.

Uitgangspunt is dat de RIO zelfstandig het merendeel van de vragen zelf kan afhandelen op basis van het bestaande ondersteuningsaanbod. Waar nodig vorm je de schakel naar specialisten in de programmaorganisatie. In de fase waarin het programma zich nu bevindt, is specifieke expertmatige kennis van VTH, planvorming en DSO gewenst. De afstemming in de regio zal met name plaatsvinden met de gemeentelijke programmamanagers en/of projectleiders. De RIO dient echter ook bestuurlijke antennes te hebben en waar nodig managers en bestuurders te helpen om de invoering van de Omgevingswet te bevorderen. De ondersteuning wordt programmatisch ingestoken, waarbij de vraag vanuit de regio input voor de programmering vormt en de planning c.q. roadmaps van de koepels, BZK en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Je stimuleert bevoegd gezagen om voorbereidingen te treffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Je activeert ze om aan de slag te gaan met alle aspecten van de invoering van de wet, bijvoorbeeld door middel van deelname aan simulaties en presentaties in diverse overleggremia,- werkplaatsen en- aan inhoudelijke interactieve sessies met als doel de werkende keten te realiseren.

Je ondersteunt betrokken organisaties in de regio door te wijzen op producten en diensten (het VNG en Ads instrumentarium) die voor hen als ondersteuning bij de invoering van de wet zijn ontwikkeld.

Je legt en onderhoudt relevante relaties in jouw regio.

Je signaleert de behoefte in het gemeentelijk veld op regionaal niveau en deelt die met de programma’s Omgevingswet VNG en Ads. Daarnaast behandel en beantwoord je inhoudelijke niet unieke vragen op consistente wijze:

 • Met je expertmatige kennis van de DSO-, VTH- e/o de Planketen ondersteun je regio’s bij specifieke vragen en je deelt deze met je (RIO) collega’s;

 • Je zorgt voor de opbouw en het beheer van kennis over implementatievraagstukken:

  • Aansluiting zoeken met programmamedewerkers met de juiste kennis en kunde;

  • Bewaken kwaliteit en gelijksoortigheid van de kennis en kunde;

  • Bijdrage leveren aan het borgen van kennis van en het afstemmen over implementatievraagstukken binnen het programma.

 • Signalen en behoeften uit de regio teruggeven aan het programma zodat producten en diensten verbeterd kunnen worden.

Resultaat van de opdracht

 • Er is zorg gedragen dat gemeenten en uitvoeringsorganisaties in jouw regio(‘s) bekend zijn met de (minimale) opgave voor de invoering van de Omgevingswet.

 • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties in jouw ’regio zijn geïnformeerd over de voor hen ontwikkelde producten en diensten ter ondersteuning van de invoering van de wet.

 • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn door het ondersteuningsaanbod van de VNG en Ads beter in staat om de Omgevingswet te implementeren.

 • De VNG en Ads-programma organisaties hebben op basis van jouw terugkoppeling een beter beeld van de uitdagingen en issues in de invoering van de Omgevingswet zodat de ondersteuning aangepast kan worden.

Eisen

 • Afgeronde WO-opleiding

 • Minimaal 8 jaar werkervaring in een leidinggevende rol op het gebied van complexe implementatietrajecten binnen de overheid, waaronder inhoudelijke informatievoorzienings-projecten of programma’s.

 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een leidinggevende of adviserende rol in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk in de fysieke leefomgeving.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis en ervaring in toepassen van het ondersteuningsaanbod van de VNG en Ads op het gebied van de invoering van de Omgevingswet.

 • Aantoonbare werkervaring met omvangrijke implementatietrajecten binnen de overheid, waaronder complexe inhoudelijke informatievoorzieningsprojecten of programma’s.

 • Aantoonbare werkervaring als adviseur en/of (programma)-manager op het gebied van de Omgevingswet en/of de fysieke leefomgeving (DSO- e/of VTH- e/o planketen)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.