thumbnail
thumbnail

Projectsecretaris Toegang en Samenhang

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
100
32-36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

3 jun 2024

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over het Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.

Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Naast de VNG zijn andere opdrachtgevers van het Platform Sociaal Domein het ministerie van BZK en VWS.

Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:

 1. Adviseren en ondersteunen: inhoudelijk en/of procesmatig advies en ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners;

 2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van een dekkend en breed expertisenetwerk; 3

 3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden en partners.

Een belangrijke pijler van het Platform Sociaal Domein is de Toegang. Onder Toegang verstaan we de manier waarop mensen kunnen aankloppen bij de gemeente met vragen om zorg en ondersteuning in het dagelijkse functioneren. De gemeente is vrij om de Toegangsfunctie vorm te geven op een wijze die past bij de bestaande structuren in de eigen gemeente. Vaak hebben gemeenten gekozen voor een model waarin gewerkt wordt met lokale teams. De ontwikkelingen vragen veel van de uitvoerende medewerkers in de Toegang en van de lokale teams.

Omschrijving van de opdracht
De projectsecretaris maakt deel uit van het projectteam Toegang, dat bestaat uit een projectleider Toegang, een projectleider Visieleren en praktijkervaring, een coördinator Samenhang, een adviseur Visieleren en een communicatiemedewerker. Het projectteam Toegang is onderdeel van het Platform Sociaal Domein.

Als projectsecretaris van het project Samenhang en het project Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening ben je ondersteunend op proces en inhoud, met een aantal eigen verantwoordelijkheden en taken Dit betekent dat je zowel intern als extern betrokken bent bij de afstemming van het project Toegang en de coördinator Samenhang. Daarnaast werk je nauw samen met de andere secretarissen, projectleiders, coördinatoren en de manager van het Platform. Samen met hen zorg je ervoor dat gemeenten, partners en het rijk leren van de lessen die het Platform ophaalt in de praktijk.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • voorbereiding en agenda opstellen afstemmingsoverleg met management;

 • het proces rondom het gehele subsidieproces, van aanvraag tot en met inhoudelijke en financiële verantwoording. Je houdt de deadlines in de gaten en zorgt ervoor dat deze gehaald worden. Je stemt in dit proces af met de verantwoordelijke projectleider en de programmasecretaris van het Platform;

 • Organiseren van en ondersteuning bij inhoudelijke voorbereiding van overleggen om verbinding te leggen tussen de projecten, opdrachtgevers, en programmateam;

 • Vastleggen van relevante acties tijdens de overleggen, beheren van de actie- en besluitenlijst;

 • Ondersteunen bij het bijhouden van de inhoudelijke en financiële voortgang van de verschillende trajecten;

 • Inhoudelijk meedenken over de (organisatorische) ontwikkeling van het project en het Platform;

 • Ondersteunen bij het opstellen van (leden)brieven en voortgangs- en managementrapportages voor opdrachtgevers, directie en/of commissies;

 • Uitwerking van inhoudelijke notities en andere stukken;

 • Afstemming met collega’s van andere projecten en aangrenzende programma’s;

 • Trekker van de ambtelijke werkgroep toegang. Je bereidt de werkgroep zowel inhoudelijk als organisatorisch voor, in samenspraak met de collega’s van het projectteam;

 • Voorbereiden en mede-organiseren van workshops en sessies op diverse congressen.

 • Afstemmen met de communicatieadviseur

 • Bijhouden van het VNG forum en het project-emailaccount

 • Ondersteunen bij overzicht projectmanagement, procesbegeleiding, verwerken en presenteren van data

 • Ondersteunen bij de inrichting van een monitor voor de diverse onderdelen

Resultaat van de opdracht

 • De resultaten van deze opdracht als projectsecretaris Toegang en Samenhang zijn als volgt:

 • Er is een effectieve overlegstructuur en besluitvormingsstructuur ingeregeld waarbij wordt gestuurd op acties;

 • De samenhang tussen de verschillende projecten en activiteiten binnen projectteam Toegang en breder binnen het Platform Sociaal Domein is geborgd op inhoud, proces en communicatie;

 • Gesprekken met partners en opdrachtgevers zijn inhoudelijk, procesmatig en tijdig voorbereid;

 • Er is een duidelijke werkwijze waarbij de afspraken zijn genoteerd en de

 • opvolging concreet vormgegeven is, met hierbij een duidelijke taak en

 • rolverdeling;

 • De resultaten van de projecten en activiteiten binnen team Toegang worden geborgd op de daarvoor relevante pagina’s van de website van het Platform en VNG.

Eisen

 • WO-werk- en denkniveau, blijkende uit een minimaal afgeronde Hbo-opleiding en tenminste 2 jaar ervaring op WO-niveau in project- en procesmanagement;

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als project- of programmasecretaris of een soortgelijke rol bij gemeenten of andere overheidsorganisaties in de afgelopen 4 jaar, blijkend uit motivatiebrief en CV;

 • Minimaal 2 jaar werkervaring in het sociaal domein, blijkend uit motivatiebrief en CV;

 • Minimaal 1 keer een project en/of een plan zelfstandig begeleid/uitgevoerd in de rol van project- of programmasecretaris, blijkend uit motivatiebrief en CV.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

 • Kandidaat heeft ervaring met het organiseren van periodieke werkgroepen of soortgelijke overleggen.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met procesbegeleiding, structuren opzetten en sturingswerkzaamheden.

 • Aantoonbare werkervaring met het samenwerken in een omgeving met verschillende belangen met meerdere stakeholders (bijv. gemeenten, ketenpartners, in publiek-private samenwerkingen

 • Ervaring met inwonerparticipatie als deelnemer en/of organisator.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectsecretaris Toegang en Samenhang die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.