thumbnail
thumbnail

Projectcoördinator Wel in Ontwikkeling

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Sluit over 11 dagen
120
16-24 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

30 sept 2024

Uren per week:

16-24

Publicatiedatum:

10 jun 2024

Organisatie
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Over het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
Het OZJ is een netwerk van mensen dat meewerkt aan een lerend jeugdstelsel waarin kinderen, jongeren en gezinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om goed op te kunnen groeien. Bij elk vraagstuk gaan we als OZJ’ers van mens tot mens aan de slag met als uitgangspunt de leefwereld van kinderen, jongeren en gezinnen. Alles wat in het veld gebeurt moet direct of indirect naar hen terug te herleiden zijn. Op deze manier ondersteunt het OZJ initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.

Als OZJ vinden we de volgende punten belangrijk:

 • Leefwereld voorop: Behoefte en ervaring kind, jongere, ouders/verzorgers

 • Van Mens tot mens werken

 • Beweging in gang zetten door vraagstukken klein maken: Wat kan jij morgen anders doen?

 • Waar werkt het wel?

 • Leren verspreiden Daarom werken we binnen het OZJ langs de volgende 4 stappen:

 1. Er is een behoefte of probleem in het jeugdveld. We gaan bij kinderen, jongeren en/of gezinnen na wat hun behoefte is en hoe zij dit probleem ervaren. Samen brengen we dit in kaart.

 2. We maken zichtbaar waar een (begin van een) oplossing tot een wenselijke uitkomst heeft geleid voor kinderen, jongeren en/of ouders. Waar het wel is gelukt, hoe het wel gaat werken.

 3. We zetten de beweging in gang door het klein te maken. Wat gaan we morgen anders doen? Hoe gaan we zorgen dat het wel lukt?

 4. Als laatste verspreiden we wat we hebben geleerd en zo brengen we de beweging naar andere plek- ken waar die nodig is. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Omschrijving van de opdracht
WEL in Ontwikkeling is een project binnen het OZJ. Dit project sluit aan bij het onderwijs en wil een nieuwe beweging creëren in situaties waar niet-ingeschreven jeugdigen in het onderwijs vastlopen en zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. De ministeries van OCW en VWS hebben Gedragswerk (onderwijs en thuiszitters), Ingrado (leerplicht en RMC) en OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) gevraagd dit project gezamenlijk te realiseren.

Als projectcoordinator ben je aanspreekpunt voor het project. Je ziet kansen voor de doorontwikkeling van het project en werkt hierin nauw samen met de rest van het team en de opdrachtgevers. Ook voer je de werkzaamheden van het project uit, waaronder het afleggen van interviews en gesprekken. Daarnaast leg je verbindingen met relevante partijen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je voert deze opdracht uit namens het OZJ en in samenwerking met partners Ingrado en Gedragswerk.

 • Je werkt in nauwe samenwerking met de andere projectleden en samen verdelen jullie het werk, waarbij jouw focus ligt op de afstemming met opdrachtgevers, uitzetten en behouden (strategische) koers en van denken naar doen gaan (organisatiekracht).

 • Naast het leiden van het project werk je ook hands-on mee binnen het project.

 • Je neemt deel aan de overleggen met onder andere ketenpartners, opdrachtgevers en over communicatie.

 • Je stemt af met het ministerie van OCW over de inhoud en begroting van het project.

 • Als je reageert op deze opdracht kan je je vinden in de werkwijze van het OZJ en laat je deze leidraad zijn voor de uitvoer van de opdracht.

 • Als projectleider maak je naast de andere projectleiders onderdeel uit van het programmateam van het OZJ.

Resultaat van de opdracht
Je hebt bijgedragen aan de eindrapportage voor de ministeries vanuit de gevolgde koers voor WEL. Je hebt bijgedragen aan de doorontwikkeling van het project en het team. Je hebt bijgedragen aan het creëren van een nieuwe beweging voor nietingeschreven jeugdigen die vastgelopen zijn in het onderwijs om zich weer verder te kunnen ontwikkelen.

Eisen

 • Kandidaat heeft een HBO of WO denk- en werkniveau;

 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van projecten (in de rol van project- of programmamanager);

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociale domein, onderwijs of jeugddomein in de rol van meewerkend projectcoordinator;

 • Kandidaat heeft ervaring met het leiden van verander/innovatieprocessen;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Wensen

 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het omzetten van beleid naar uitvoering in de rol van projectcoordinator binnen het sociale domein, onderwijs of jeugddomein. (Organisatiekracht)

 2. De kandidaat heeft ervaring met het samenwerken in projecten met verschillende belangen met meerdere stakeholders (Verbindend)

 3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het leiden van verander -en innovatieprocessen (Wendbaar en adaptief)

 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het voeren van waarderende gesprekken met ouders en kinderen op het gebied van oa hoogbegaafdheid, dyslexie, autisme, lvb en/of trauma.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectcoördinator Wel in Ontwikkeling die deze organisatie zoekt?