thumbnail
thumbnail
Project Management Officer Common Ground

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€75,-
36 Zuid-Holland

Begindatum:

6 dec 2022

Einddatum:

31 mrt 2023

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

23 nov 2022

Omschrijving van de opdracht

Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale
overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke
opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de
netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen
organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van
gemeenten verbeteren.
Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als e´e´n overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Over Common Ground
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig
voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt
het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt
om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in
de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij
Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening,
door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van
werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze
veelvuldig te kopiëren en op te slaan.

Een aantal jaar bestond Common Ground uit het organisch groeien en uitproberen van
een diversiteit aan initiatieven op verschillende onderdelen van het vijflagenmodel van
Common Ground. Vanuit die ervaringen is eind september 2022 een meerdaagse
meeting belegd met alle groepen stakeholders om te komen tot een hereiking van
Common Ground. De brede blik van eerst verandert naar een gefocuste blik op een strak
en gedragen programma met als doel transparante doelen, voortgang en resultaten.

De opdracht
Je werkt in een multidisciplinair team (het Common Ground regieteam) met een
programmamanager, een community manager, de VNG Realisatie teammanager,
verschillende team coördinatoren en een aantal vakinhoudelijke specialisten. Je haalt en
verwerkt alle informatie van de onderliggende projecten. Je signaleert en identificeert
mogelijke uitdagingen/problemen. Met deze inzichten zal het Common Ground regieteam
de strategie bepalen en acties definiëren. Alle inzichten, keuzes en acties maak je
transparant voor stakeholders.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Bij de ondersteuning van het multidisciplinaire team heb je de volgende werkzaamheden
en verantwoordelijkheden:
-
Je coördineert projecten binnen het programma
-
Je signaleert proactief ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering en doet
verbetervoorstellen aan de programmamanager en de projectleider community
-
Je stemt complexe agenda’s op elkaar af
-
Je organiseert digitale en fysieke bijeenkomsten voor leden van het programma en de
ambtelijke /bestuurlijke achterban
-
Je bewaakt de stukkenstroom voor de verschillende besluitvormingsprocessen binnen
de VNG en ten behoeve van (bestuurlijke) overleggen
-
Je ondersteunt het team met betrekking tot de personele bezetting, en brengt
administratieve processen ten uitvoer rondom human resources (werving, bewaking
van contracten en operationele vraagstukken rond tijdelijke aanstellingen)


Resultaat van de opdracht
De werkzaamheden moeten bijdragen aan een succesvol Common Ground programma,
waarbij het geheel en de delen ten alle tijden transparant inzichtelijk en up to date zijn.

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Door de inschrijver is één CV en één motivatiebrief van de aangeboden kandidaat aangeleverd. Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring op HBO werk- en denkniveau als PMO-er of programmaondersteuner

 • Minimaal 1 jaar in de laatste 2 jaar ervaring met het ondersteunen van projecten waarbij verschillende overheidsorganisaties met elkaar samenwerken

 • Minimaal 1 jaar ervaring met informatievoorzieningsvraagstukken in het gemeentelijke dienstverleningsdomein

 • Minimaal 1 jaar ervaring met innovatieprojecten in de gemeentelijke dienstverlening

 • Management of Portfolio foundation certificaat behaald.

 • P3O foundation certificaat behaald

 • De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen.

De Wensen

 • Per 1 september 2021 distribueert VNG Realisatie alle tijdelijke inhuur overeenkomsten via CTM Solution. Na gunning van de inhuuropdracht wordt de overeenkomst via CTM solutions aangeboden aan de winnende inschrijver.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Project Management Officer Common Ground die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.