thumbnail
thumbnail

Programmasecretaris Toegang-Samenhang Platform Sociaal Domein

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
100
24 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

27 mrt 2024

Organisatie
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over het Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.

Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Opdrachtgevers van het Platform Sociaal Domein zijn onder andere het ministerie van BZK, VWS en de VNG.

Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:

 1. Adviseren en ondersteunen: onafhankelijk inhoudelijk en/of procesmatig advies en ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners;

 2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van een dekkend en breed expertisenetwerk;

 3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden en partners.

Omschrijving van de opdracht
Als programmasecretaris van het project Samenhang en het project Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening ben je de schakel tussen het kernteam van het Platform, het project Toegang, de kwartiermaker Samenhang en de regioadviseurs van het Platform. Je hebt een coördinerende rol en bent de spin in het web. Je hebt hierbij een signalerende rol waarbij je eventuele knelpunten tijdig aankaart en meedenkt over de oplossing hiervan. Dit betekent dat je zowel intern als extern betrokken bent bij de afstemming van het project Toegang en de kwartiermaker Samenhang betrokken bent om de trajecten af te stemmen op de overige werkzaamheden van het Platform Sociaal Domein en deze in samenhang succesvol te laten verlopen en voltooien.

Daarnaast werk je nauw samen met de andere secretarissen, projectleiders, coördinatoren en de manager van het Platform. Samen met hen zorg je ervoor dat gemeenten, partners en het rijk leren van de lessen die het Platform ophaalt in de praktijk. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de managementrapportage van het Platform en dat je samen met de programmasecretaris en de manager van het Platform de gesprekken met opdrachtgevers inhoudelijk voorbereidt.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De werkzaamheden zullen bestaan uit de volgende werkzaamheden:

 • Organiseren van de gezamenlijke en overkoepelende overleggen om verbinding te leggen tussen de projecten, opdrachtgevers, en het kernteam van het Platform;

 • Vastleggen van alle relevante acties tijdens de overleggen, beheren van de actielijst en waar nodig aanjagen en coördineren van de acties;

 • Overzicht bewaken van lopende opdrachten en intake nieuwe opdrachten voor het Platform in het kader van samenhang;

 • Inhoudelijk meedenken over de (organisatorische) ontwikkeling van het project en het Platform;

 • Bijhouden van de inhoudelijke en financiële voortgang van de verschillende trajecten;

 • Coördinatie bewaken op het gehele subsidieproces, van aanvraag tot en met inhoudelijke en financiële verantwoording;

 • Coördinatie op het opstellen van (leden)brieven en managementrapportages voor (externe) opdrachtgevers, management, directie en/of commissies;

 • Inhoudelijk opstarten van nieuwe activiteiten en/of ondersteunen van de (strategisch) adviseurs;

 • Opstellen van inhoudelijke notities en andere stukken;

 • Afstemming met collega’s van andere Platformprojecten en aangrenzende programma’s.

Resultaat van de opdracht
De resultaten van deze opdracht als programmasecretaris Platform Sociaal Domein zijn als volgt:

 • Er is een effectieve overlegstructuur en besluitvormingsstructuur ingeregeld waarbij wordt gestuurd op acties;

 • De samenhang tussen de verschillende projecten en activiteiten binnen team Toegang en breder binnen het Platform Sociaal Domein is geborgd op inhoud, proces en communicatie;

 • Gesprekken met partners en opdrachtgevers zijn inhoudelijk en procesmatig voorbereid

 • Er is een duidelijke werkwijze waarbij de afspraken zijn genoteerd en de opvolging concreet vormgegeven is, met hierbij een duidelijke taak en rolverdeling;

 • De resultaten van de projecten en activiteiten binnen team Toegang worden geborgd op de daarvoor relevante pagina’s van de website van het Platform.

Eisen

 • Minimaal afgeronde WO-opleiding op het gebied van zorg en veiligheid, zoals criminologie of rechten;

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als project- of programmasecretaris

 • Werkervaring met het programma 1627 of op het gebied van programma Toegang

 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen publieke organisaties

 • Minimaal 2 jaar werkervaring binnen het sociaal domein

 • Minimaal 2 jaar werkervaring in landelijke of gemeentelijke programma’s zoals Toegang of zorg en veiligheid

 • Aantoonbare werkervaring met opdrachten bij de rijksoverheid en G4 gemeenten gericht op de uitvoeringspraktijk sociaal domein

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gunningscriteria

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een gemeente of gemeentelijke koepelorganisatie met verschillende belangen met meerdere stakeholders (bijv. gemeenten, ketenpartners, in publiek-private samenwerkingen) (blijkend uit CV).

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met procesbegeleiding, structuren opzetten en sturingswerkzaamheden en kan hierbij door handig gebruik en visualisatie van data goed overzicht bieden en houden.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met doorbraakmethodes bij en voor verschillende overheden, waaronder de Rijksoverheid en gemeentes.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring om met diverse en multidisciplinaire teams te werken op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met SPUKs, inzet van ervaringsdeskundigheid, jeugddossiers op het gebied van Toegang/snijvlak zorg en veiligheid

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmasecretaris Toegang-Samenhang Platform Sociaal Domein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.