thumbnail
thumbnail
Programmamanager SamenwerkingsPlatform Sociaal Domein

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 6 dagen
€125,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

20-09-2022

Sluitingsdatum:

03-10-2022

Begindatum:

03-10-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

32

Omschrijving van de opdracht

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 344 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat
we kunnen verbeteren.

Over Platform Sociaal Domein
Het platform sociaal domein is vanaf 1 juli 2022 gestart als een programmaorganisatie binnen VNG Inclusieve Samenleving. Het Platform richt zich op het ondersteunen van gemeenten en de verbinding tussen gemeentelijke uitvoering en landelijk beleid. Binnen het Platform zijn regioadviseurs actief op specifieke onderwerpen, per september is een regioteam gestart dat brede thema’s Sociaal Domein oppakt. De regioadviseurs leggen daadwerkelijk verbinding met gemeenten en de landelijke partijen. Daarnaast zijn er diverse inhoudelijke ondersteuningsprojecten ondergebracht die gemeenten ondersteunen op deelterreinen, bijvoorbeeld bij ondersteuning in het kader van middelen die gemeenten hebben gekregen in vervolg op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) om gemeentelijke dienstverlening te versterken. Een andere activiteit die ontwikkeld wordt is een kennislijn met landelijke kennisinstituten. Met dit geheel zorgt de VNG voor een integrale ondersteuning van gemeenten die kan bijdragen aan lerend vermogen van de gehele uitvoeringspraktijk van het sociaal domein.


Omschrijving van de opdracht
Door het (tijdelijk) uitvallen van de programmamanager zoeken wij een interim programmamanager die aan de slag gaat met:
Het ontwikkelproces van het platform;

  • Het inwerking zijn van het gehele platform aan het einde van 2022;

  • De verbinding van de verschillende onderdelen van het platform;

  • De aansluiting met het brede team Inclusieve Samenleving en departementen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Sturing geven aan het ontwikkelproces van het platform en daarbij als kwartiermaker optreden zodat aan het einde van het jaar het platform als geheel loopt;
Leiding geven aan de verschillende onderdelen van het platform (te weten, Regioteam, communicatie strategie en -plan, de projecten die onder de Platform vallen en Sociale Top 2023); Verbinden Samenwerkingsplatform met gemeenten en Rijk.


Resultaat van de opdracht
Het platform aan het einde van 2022 geheel ingericht is en de diverse afgesproken producten worden opgeleverd; regioteam is bekend en actief, communicatie is volledig in bedrijf, projecten in werking, sociale top 2023 is voorbereid en verbinding met kennisinstituten, Rijk en gemeenten is in werking).

  • Je overziet alle deelprojecten en stuurt op verbinding, resultaat en samenhang.

  • Je bent verantwoordelijk voor de begroting en bemensing. Hieronder valt ook het (her)contracteren van teamleden en opdrachtnemers. De procedures van de VNG zijn hierbij leidend. Je stuurt op de financiën en bespreekt dit in het periodieke programma overleggen.

  • Je verzorgt de dagelijkse aansturing van het team, waaronder o.a. ondersteuning en communicatie vallen.

  • Je voert periodiek voortgang overleggen met de stakeholders en externe partijen die belangrijk zijn voor de samenwerkingsplatform en programma.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmamanager SamenwerkingsPlatform Sociaal Domein die deze organisatie zoekt?