thumbnail
Procesbegeleider Schuldendomein

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Communicatie
Sluit over 4 dagen
€100,-
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

11-05-2022

Sluitingsdatum:

24-05-2022

Begindatum:

24-05-2022

Einddatum:

30-09-2022

Uren per week:

36

Over Programma Verbinden Schuldendomein

Het Programma Verbinden Schuldendomein maakt onderdeel uit van het Basisteam Maken. De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de

rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.

De VNG ondersteunt gemeenten bij de maatschappelijke opgave om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Het programma Verbinden Schuldendomein is ingericht om de vier nieuwe wetstrajecten, projecten en initiatieven te verbinden en om overzicht te creëren. Daarnaast biedt het programma concrete implementatieondersteuning voor de invoering van de vier nieuwe wetten.

We ondersteunen gemeenten bij de implementatie van vier wetten:

-   de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),

-   het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags),

-   de Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBvv),

-   de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd).

De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten maakt deel uit van het programma. De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten ondersteunt gemeenten bij het helpen van ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Gemeenten werken intensief aan het ondersteunen van inwoners die zich als (mogelijk) gedupeerde bij UHT (onderdeel van de Belastingdienst) gemeld hebben op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en schulden. Voorbeelden van hulp zijn het inventariseren van schulden, bieden van bijzondere bijstand en financieren van middelen voor kinderen voor sport, zorg of onderwijs.

De programma Verbinden Schuldendomein ondersteunt de gemeenten met concrete producten zoals handreikingen, routekaarten, Q&A’s, formats en tweewekelijkse (be)spreekuren.

Omschrijving van de opdracht

In de rol procesbegeleider ondersteun je gemeenten bij de implementatie van bovengenoemde wetten. Dat doe je door een goede informatievoorziening die met gemeenten en andere stakeholders wordt gedeeld via o.a. nieuwsbrieven en de website. In digitale en fysieke bijeenkomsten, zgn. werksessies en (be)spreekuren deel je inhoudelijke kennis over de wet- en regelgeving en kennis over het toepassen van de implementatieproducten van het programma met gemeenten.

Je neemt deel of levert een inhoudelijke bijdrage aan overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het schuldendomein.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

·         Je werkt aan een passend ondersteuningsaanbod voor gemeenten binnen het schuldendomein.

·         Je signaleert ontwikkelingen, aanpassingen in wet- en regelgeving en wensen bij gemeenten en vertaalt die naar een passend ondersteuningsaanbod.

·         Je ontwikkelt, schrijft en toetst ondersteuningsproducten die generiek toepasbaar zijn op basis van behoefte van gemeenten.

·         Je bereidt presentaties voor en verzorgt presentaties bij (digitale) bijeenkomsten en/of trainingen voor het netwerk van gemeentelijke contactpersonen;

·         Je beantwoordt inhoudelijke vragen die binnenkomen via telefoon, e-mail en tijdens bijeenkomsten;

·         Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op tactisch en strategisch niveau gericht op de implementatie van de 4 wetstrajecten.

·         Je monitort de voortgang van beleids- en ondersteuningstrajecten voor de lopende wetstrajecten en creëert draagvlak voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties.

Resultaat van de opdracht

Ondersteuning door de procesbegeleider moet ertoe leiden dat:

1.                 De producten (handreikingen, factsheets, instructiemateriaal etc.) van kwalitatief hoog niveau zijn ontwikkeld;

2.                 Alle gemeenten in staat zijn om de implementatie van de 4 wetten (Wgs, Ags, vBvv, Wskd) uit te voeren.

3.                  De klant- en stakeholdertevredenheid over de geleverde ondersteuning hoog is.

Eisen

·     Afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;

•   WO-werk- denkniveau, aantoonbaar door minimaal drie jaar werkervaring op WO-niveau;

•   Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de rol van adviseur of projectleider op het gebied van complexe implementatietrajecten in het gemeentelijk uitvoeringsdomein op politiek-bestuurlijk terrein en in situaties met tegenstrijdige

belangen;

•   Minimaal vijf jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten;

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

Generieke competenties voor alle VNG Realisatie functies:

·         Resultaatgerichtheid

·         Klantgerichtheid

·         Omgevingsbewustzijn

·         Samenwerken

·         Integriteit

·         Zelfontwikkeling

·         Netwerken

Specifiek

·         Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

·         Plannen en organiseren

·         Initiatief

·         Creatief

Wensen

Kennis van (werk)processen bij gemeenten. (Toelichting in CV of motivatie)

. In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring met werken bij of voor gemeenten in de rol van adviseur op alle niveaus (bestuurlijk, strategisch, tactisch management en operationeel)

Aantoonbare werkervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen

In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring in de rol van adviseur of projectleider in het creëren van draagvlak en faciliteren van kennisdeling voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties. (Benoemdrievoorbeeldeninmotivatiebrief)

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Procesbegeleider Schuldendomein die deze organisatie zoekt?