thumbnail
thumbnail

Procesbegeleider hersteloperatie

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
110
24-36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

30 sept 2024

Uren per week:

24-36

Publicatiedatum:

17 mei 2023

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daarsamenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal-, fysiek- en veiligheidsdomein; verbeteren van de dienstverlening;

 • Een efficiënte- en wendbare organisatie;

 • Anticiperen op de toekomst.

Basisteam Maken
Het is de missie van het basisteam Maken om de regie te nemen om door leden omarmde initiatieven door te ontwikkelen tot collectieve oplossingen en breed gebruik daarvan voor te bereiden.

Programma Verbinden Schuldendomein en Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
Het Programma Verbinden Schuldendomein maakt onderdeel uit van het Basisteam Maken. De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.

De VNG ondersteunt gemeenten bij de maatschappelijke opgave om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Het programma Verbinden Schuldendomein is ingericht om de vier nieuwe wetstrajecten, projecten en initiatieven te verbinden en om overzicht te creëren. Daarnaast biedt het programma concrete implementatieondersteuning voor de invoering van de vier nieuwe wetten.

We ondersteunen gemeenten bij de implementatie van vier wetten: - de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),

 • het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags),

 • de Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBvv),

 • de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd).

Het programma Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten ondersteunt gemeenten bij het helpen van ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Gemeenten werken intensief aan het ondersteunen van inwoners die zich als (mogelijk) gedupeerde bij UHT (onderdeel van de Belastingdienst) gemeld hebben op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en
schulden. Voorbeelden van hulp zijn het inventariseren van schulden, bieden van bijzondere bijstand en financieren van middelen voor kinderen voor sport, zorg of onderwijs.

De programma ondersteunt de gemeenten met concrete producten zoals handreikingen, routekaarten, Q&A’s, formats en tweewekelijkse (be)spreekuren.

Omschrijving van de opdracht
In de rol procesbegeleider ondersteun je gemeenten bij de uitvoering van de brede ondersteuning. Dat doe je door een goede informatievoorziening die met gemeenten en andere stakeholders wordt gedeeld via o.a. nieuwsbrieven en de website. In digitale en fysieke bijeenkomsten, zgn. werksessies en (be)spreekuren deel je inhoudelijke kennis over de wet- en regelgeving en kennis over het toepassen van de implementatieproducten van het programma met gemeenten.

Je neemt deel of levert een inhoudelijke bijdrage aan overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het schuldendomein.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je werkt aan een passend ondersteuningsaanbod voor gemeenten voor de hulp van gemeenten aan gedupeerde ouders door de toeslagenaffaire

 • Je signaleert ontwikkelingen, aanpassingen in wet- en regelgeving en wensen bij gemeenten en vertaalt die naar een passend ondersteuningsaanbod.

 • Je ontwikkelt, schrijft en toetst ondersteuningsproducten die generiek toepasbaar zijn op basis van behoefte van gemeenten.

 • Je bereidt presentaties voor en verzorgt presentaties bij (digitale) bijeenkomsten en/of trainingen voor het netwerk van gemeentelijke contactpersonen;

 • Je beantwoordt inhoudelijke vragen die binnenkomen via telefoon, e-mail en tijdens bijeenkomsten;

 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op tactisch en operationeel niveau gericht op de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

 • Je monitort de voortgang van beleids- en ondersteuningstrajecten voor de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en creëert draagvlak voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties.

Resultaat van de opdracht
Ondersteuning door de procesbegeleider moet ertoe leiden dat:

 1. De producten (handreikingen, factsheets, instructiemateriaal etc.) van kwalitatief hoog niveau zijn ontwikkeld;

 2. Alle gemeenten in staat zijn om gedupeerde ouders te ondersteunen

 3. De klant- en stakeholdertevredenheid over de geleverde ondersteuning hoog is.

Eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo;

 • WO-werk- denkniveau, aantoonbaar door minimaal drie (3) jaar werkervaring op WO-niveau;

 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring in de rol van adviseur of projectleider op het gebied van complexe implementatietrajecten in het gemeentelijk uitvoeringsdomein op politiek-bestuurlijk terrein en in situaties met tegenstrijdige belangen;

 • Minimaal vijf (5) jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid;

 • Klantgerichtheid;

 • Omgevingsbewustzijn;

 • Samenwerken;

 • Integriteit;

 • Zelfontwikkeling;

 • Netwerken.

Wensen

 • Kennis van (werk)processen bij gemeenten. (Toelichting in CV of motivatie)

 • In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring met werken bij of voor gemeenten in de rol van adviseur op alle niveaus (bestuurlijk, strategisch, tactisch management en operationeel.

 • Aantoonbare werkervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen.

 • In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring in de rol van adviseur of projectleider in het creëren van draagvlak en faciliteren van kennisdeling voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties.(Benoem drie voorbeelden in motivatiebrief)

 • Inhoudelijke en actuele kennis op de gemeentelijke (beleids)terreinen belastingen, beslaglegging, invordering, vroegsignalering, schuldhulpverlening en/of bewindvoering.

 • Inhoudelijke en actuele kennis van een crisisdossier binnen de (Rijks)overheid of bedrijfsleven. (Benoem voorbeelden in motivatiebrief).

 • Aantoonbare ervaring met het samenwerken met minimaal 2 Rijksoverheden binnen een programma of uitvoeringstraject (Benoem minimaal twee voorbeelden in motivatiebrief).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Procesbegeleider hersteloperatie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.