thumbnail
Procesbegeleider Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 12 dagen
100
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

26-07-2022

Sluitingsdatum:

23-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Omschrijving van de opdracht

In de rol procesbegeleider ondersteun je gemeenten bij de implementatie van bovengenoemde wetten. Dat doe je door een goede informatievoorziening die met gemeenten en andere stakeholders wordt gedeeld via o.a. nieuwsbrieven en de website. In digitale en fysieke bijeenkomsten, zgn. werksessies en (be)spreekuren deel je inhoudelijke kennis over de wet- en regelgeving en kennis over het toepassen van de implementatieproducten van het programma met gemeenten. Je neemt deel of levert een inhoudelijke bijdrage aan overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het schuldendomein.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

• Je werkt aan een passend ondersteuningsaanbod voor gemeenten voor de hulp van gemeenten aan gedupeerde ouders door de toeslagenaffaire

• Je signaleert ontwikkelingen, aanpassingen in wet- en regelgeving en wensen bij gemeenten en vertaalt die naar een passend ondersteuningsaanbod.

• Je ontwikkelt, schrijft en toetst ondersteuningsproducten die generiek toepasbaar zijn op basis van behoefte van gemeenten.

• Je bereidt presentaties voor en verzorgt presentaties bij (digitale) bijeenkomsten en/of trainingen voor het netwerk van gemeentelijke contactpersonen;

• Je beantwoordt inhoudelijke vragen die binnenkomen via telefoon, e-mail en tijdens bijeenkomsten;

• Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op tactisch en operationeel niveau gericht op de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

• Je monitort de voortgang van beleids- en ondersteuningstrajecten voor de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en creëert draagvlak voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele)

gespreksronde:

Generieke competenties voor alle VNG Realisatie functies:

• Resultaatgerichtheid

• Klantgerichtheid

• Omgevingsbewustzijn

• Samenwerken

• Integriteit

• Zelfontwikkeling

• Netwerken

Specifiek

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

• Plannen en organiseren

• Initiatief

• Creatief

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 • Door de inschrijver is één CV en één motivatiebrief van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

 • De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over: • Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau; • WO-werk- denkniveau, aantoonbaar door minimaal drie jaar werkervaring op WOniveau; • Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de rol van adviseur of projectleider op het gebied van complexe implementatietrajecten in het gemeentelijk uitvoeringsdomein op politiek-bestuurlijk terrein en in situaties met tegenstrijdige belangen; • Minimaal vijf jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten;

De Wensen

 • Per 1 september 2021 distribueert VNG Realisatie alle tijdelijke inhuur overeenkomsten via CTM Solution. Na gunning van de inhuuropdracht wordt de overeenkomst via CTM solutions aangeboden aan de winnende inschrijver.

 • In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring met werken bij of voor gemeenten in de rol van adviseur op alle niveaus (bestuurlijk, strategisch, tactisch management en operationeel)

 • Aantoonbare werkervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen.

 • Inhoudelijke en actuele kennis op de gemeentelijke (beleids)terreinen belastingen, beslaglegging, invordering, vroegsignalering, schuldhulpverlening en/of bewindvoering.

 • Inhoudelijke en actuele kennis van een crisisdossier binnen de (Rijks)overheid of bedrijfsleven. (Benoem voorbeelden in motivatiebrief).

 • Aantoonbare ervaring met het samenwerken met minimaal 2 Rijksoverheden binnen een programma of uitvoeringstraject. (Benoem minimaal twee voorbeelden in motivatiebrief).

 • Kennis van (werk)processen bij gemeenten. (Toelichting in CV of motivatie)

 • In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring in de rol van adviseur of projectleider in het creëren van draagvlak en faciliteren van kennisdeling voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties. (Benoem drie voorbeelden in motivatiebrief)

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Procesbegeleider Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag die deze organisatie zoekt?