thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker Kennisinfrastructuur Omgevingsveiligheid

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 3 dagen
€125
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

18-01-2023

Sluitingsdatum:

31-01-2023

Begindatum:

20-02-2023

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

32

Organisatie
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 344 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Team
Kennis is nodig voor een goede aanpak van vraagstukken die voortkomen uit groeiende maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en circulaire economie. Daarbij gaat het niet alleen om specifieke kennis vanuit een beleidsveld, maar ook om de integrale toepassing van deze kennis. Tegelijkertijd vragen de Omgevingswet, technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke vraagstukken andere kennis en hebben deze invloed op de behoefte waarop kennis wordt ontwikkeld en gedeeld.

Een robuuste en toekomstgerichte kennisinfrastructuur (KIS) stimuleert de ontwikkeling, deling en toepassing van kennis die past bij de maatschappelijke vraagstukken. Het doel van Cluster 3 van het Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021-2024 is dan ook om een kennisinfrastructuur op te bouwen die integrale verbindingen legt binnen milieuthema’s. Op basis van een adviesrapport is er een kwartiermaker nodig die de huidige kennisinfrastructuur verbetert én het netwerk omgevingsveiligheid verbreedt om te zorgen voor de gewenste kruisbestuiving om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Omschrijving van de opdracht
Het creëren van een robuuste kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid, waar het verbeteren van knelpunten in de huidige kennisinfrastructuur centraal staat, geholpen door een gedragen plan van aanpak naar de gewenste situatie in de toekomst.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als kwartiermaker ben je ten eerste verantwoordelijk voor de versterking van de kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid. Dit doe je door te verkennen hoe met draagvlak van de stakeholders invulling gegeven kan worden aan het versterken van de kennisinfrastructuur. Vervolgens jaag je de versterking aan door uitvoering te geven aan een plan van aanpak voor de versterking van de kennisinfrastructuur. Het leggen van verbindingen tussen lokaal, regionaal en landelijk, het betrekken van een breder palet aan stakeholders en het verkennen van een efficiënte organisatiestructuur staan hierin centraal.

Wat ga je doen?

 • Verkenning verbetermogelijkheden huidige kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid op

 • basis van bestaande rapporten en gesprekken met stakeholders;

 • Creëren van draagvlak voor verbeterslagen kennisinfrastructuur bij stakeholders;

 • Position paper opstellen met de resultaten van de verkenning;

 • Plan van aanpak schrijven over transitie van huidige situatie

  kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid naar gewenste oplossing in de

  toekomst (in de vorm van een rapportage);

 • Uitvoering geven aan plan van aanpak door invulling te geven aan robuuste en

  toekomstgerichte kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid;

 • Afstemming met kernteam en projectgroepen van Cluster 3 en 6 van het

  Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021-2024. Zowel het ministerie van I&W, IPO, de Veiligheidsregio als de VNG maken onderdeel uit van dit kernteam. Samen met een (nog te bepalen) werkgroep werkt de kwartiermaker aan het plan van aanpak en de invulling van de organisatiestructuur waarna een evaluatie plaats vindt.

Profiel
Als kwartiermaker weet je knelpunten in de huidige situatie te adresseren en wensen voor oplossingen op te halen bij relevante stakeholders. Je weet waar de ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid spelen en je kan deze signaleren bij de juiste partijen. Je bent als kwartiermaker de spil in het web en de aanjager van het verbinden van (nieuwe) kennis. Je bent snel in het schakelen met en tussen verschillende partijen en je bent (inter)bestuurlijk sensitief.

Resultaat
Een robuuste en toekomstgerichte kennisinfrastructuur (KIS) die de ontwikkeling, deling en toepassing van kennis stimuleert en past bij de maatschappelijke vraagstukken.

 • Position paper met resultaten verkenning verbetermogelijkheden kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid;

 • Plan van aanpak voor uitvoering verbetermogelijkheden huidige kennisinfrastructuur;

 • Visie op benodigde middelen programma KIS na 2022.

Eisen

 • Afgeronde WO opleiding met aandacht voor milieuthematiek/omgevingsbeleid

 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring op WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld als programmamanager of een vergelijkbare functie op regievoering.

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met milieuthema’s.

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten van programma’s, ook met innovatieve kennisonderwerpen.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties

 • Aanpakker, die energiek individuen weet te enthousiasmeren;

 • Netwerker, legt makkelijk connecties met en tussen partijen en individuen;

 • Organisator, zorgt dat programma en budget daadwerkelijk ingezet en uitgevoerd worden;

 • Besluitvaardig in situaties waar verschillende belangen spelen; rolvast en goed in staat om grenzen van opdracht te bewaken;

Wensen

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de rol van programmamanager of een functie waar regievoering onderdeel van uitmaakt op het gebied van Omgevingsveiligheid

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het opzetten van programma’s, ook met innovatieve kennisonderwerpen, in de rol van programmamanager of een functie waar regievoering onderdeel van uitmaakt.

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met complexiteit van interbestuurlijke processen (politiek sensitief) in de rol van programmamanager of een functie waar regievoering onderdeel van uitmaakt

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de rol van programmamanager of een functie waar regievoering onderdeel van uitmaakt bij omgevingsdiensten of een gemeente

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker Kennisinfrastructuur Omgevingsveiligheid die deze organisatie zoekt?