thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker / secretaris Agenda Digitale Veiligheid

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Sluit over 3 dagen
Deze inhuuropdracht is verlopen
110
24-32 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 jun 2024

Uren per week:

24-32

Publicatiedatum:

21 nov 2023

Organisatie
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over Team Digitale Samenleving
Je gaat aan de slag bij het Team Digitale Samenleving, die ervoor verantwoordelijk is dat de inzet van technologie veilig en verantwoord gebeurt. Je gaat aan de slag met de implementatie van de Agenda Digitale Veiligheid (ADV), met specialisten uit verschillende teams, zoals de Informatiebeveiligingsdienst, ENSIA en Openbare Orde en Veiligheid.

In ADV wordt digitale veiligheid niet alleen bezien vanuit informatiebeveiliging in de gemeentelijke dienstverlening, maar ook vanuit de rol van gemeenten bij digitale ontwrichting en preventie cybercrimininaliteit. Dit perspectief is voor gemeenten relatief nieuw en legt de verbinding tussen de traditionele werkvelden van de gemeentelijke informatiebeveiligingsfunctie (CISO) en de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Omschrijving van de opdracht
Je bent als kwartiermaker en secretaris verantwoordelijk voor het (her-)inrichten van de samenwerking binnen de VNG. Zowel op tactisch-strategisch niveau (de verhouding tussen de organisatie-onderdelen) als operationeel (inrichten processen voor o.a. prioriteitstelling, portfolio-management).

Je werkt hier nauw samen met betrokken managers en coördinatoren van de kernteams (Digitale Samenleving, Lokale Democratie en Veiligheid, IBD en ENSIA) en de projectondersteuning voor de Agenda Digitale Veiligheid.

Je opdracht is onderdeel van een fase-overgang van de Agenda Digitale Veiligheid, waarbij we de lessen van de afgelopen periode verwerken in een inrichting en prioriteitsstelling voor het vervolg. Daartoe loopt er op dit moment een evaluatie van ADV, die informatie ophaalt over o.a. doelstellingen en inrichting.

Jij helpt om die lessen, aangevuld met je eigen expertise, te vertalen naar een inrichting voor de volgende fase.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Bij stakeholders ophalen van wensen en inzichten over inrichting en processen.

 • Scenario’s ontwikkelen voor de (her-)inrichting van de samenwerking, van directie tot individuele projecten.

 • Voorstellen ontwikkelen en implementeren voor processen e.d. ter ondersteuning van de samenwerking, o.a. op prioriteitsstelling.

 • Na akkoord van management, implementatie van (her-)inrichting, processen, etc.

 • Voor zover akkoord niet bereikt wordt, ondersteunen in nadere besluitvorming middels advies, nader onderzoek, verkrijgen van draagvlak etc.

 • Nauwe afstemming met het lopende evaluatieproces, waarbij voor alle voorgaande activiteiten geldt dat ze minder nodig zijn, als dit al in het evaluatieproces is opgehaald.

 • Je bent niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke werkzaamheden of de inhoud behorend bij de prioriteitsstelling.

Resultaat

 • Een gedragen (her-)inrichting van de samenwerking binnen de VNG voor de Agenda Digitale Veiligheid.

 • Processen en structuren voor o.a. portfoliomanagement, projectvoorstellen en prioriteitsstelling voor de uitvoering van de Agenda. Dit in aansluiting op de structuren van de VNG, o.a. kadernota en jaarplancyclus.

 • Gedragen en vastgestelde prioriteiten voor ten minste 2024.

 • Bijbehorende heldere en gedragen afspraken over o.a. rollen en verantwoordelijkheden, van individuele projecten tot directie.

 • Een periode van uitvoering onder zowel de (her-)inrichting als met de processen, als toets van de werkzaamheid en zo nodig aanpassing.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de publieke sector;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als kwartiermaker of Programmamanager

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het toepassen van programma- /projectmanagementmethodes;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker

 • Aantoonbare werkervaring in de publieke sector

 • Aantoonbare werkervaring m.b.t digitale Veiligheidsvraagstukken

 • De kandidaat heeft aantoonbare referenties waar de kandidaat verantwoordelijk was voor het uitvoeren van multi- stakeholderprogramma's/projecten

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Kwartiermaker / secretaris Agenda Digitale Veiligheid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.