thumbnail
thumbnail
Juridisch adviseur programma Energie

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Juridisch
Sluit over 3 dagen
€120,-
8 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

24-11-2022

Sluitingsdatum:

07-12-2022

Begindatum:

07-12-2022

Einddatum:

01-01-2023

Uren per week:

8

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de
lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen
bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel
bevlogenheid aan. 344 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt
die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden.
We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat
we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Over Programma Energie binnen VNG
Binnen de VNG wordt je onderdeel van het Programma Energie (PEN). Wij zijn een
energiek, enthousiast, gemotiveerd en gedreven team van ongeveer 40 collega’s. De
VNG ondersteunt met het PEN haar leden bij de energietransitie en vertegenwoordigt op
het nationale niveau haar leden. We spelen een belangrijke rol in het bij elkaar brengen
én vertalen van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk naar landelijk beleid, waarbij we
interbestuurlijk samenwerken. Dit alles om de energietransitie te versnellen en
uitvoerbaar te maken.

Omschrijving van de opdracht
De juridische ondersteuning binnen het Programma Energie is breed en veelzijdig. We
vragen overkoepelende juridische expertise op het gebied van het omgevingsrecht,
energiewet- en regelgeving, bouwregelgeving, regelgeving m.b.t. marktwerking,
contractenrecht. Kennis van de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling in het kader
van de energietransitie (zoals de wijkaanpak warmtetransitie, aanleg warmtenetten,
aanleg windturbinepark/zonnepark) dient aantoonbaar aanwezig te zijn. Behalve dat er

juridische advieswerkzaamheden en ondersteuning binnen het team wordt gegeven,
worden er ook vragen van gemeenten beantwoordt die juridisch van aard zijn. Verder zal
er betrokkenheid worden verwacht bij bijeenkomsten en producten voor gemeenten,
gevraagd en ongevraagd, daar waar een juridische toets of inbreng nodig is.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden verwacht van de
juridisch adviseur:
• Op verzoek bijwonen van afstemmingsoverleg ;
• Aansluiten bij overleggen, bijeenkomsten, producten waarbij juridische expertise
nodig is/gevraagd wordt
• Juridische vragen, of vragen met een juridische component,(helpen)
beantwoorden.
• Juridische knelpunten/belemmeringen voor gemeenten inhoudelijk uiteenzetten
en agenderen (in overleg met de coördinator Gebouwde omgeving)
• Ondersteunende producten (juridisch dan wel met een juridisch component) voor
gemeenten helpen ontwikkelen en vormgeven.


Resultaat van de opdracht
Halfjaarlijks een terugkoppelingsoverzicht over het verloop van de opdracht en hoe deze
bij gemeenten wordt ontvangen. Knelpunten signaleren, aangeven en behandelen.
Het terugkoppelingsoverzicht bevat de casus, de relevante wetgeving het advies,
knelpunten en overwegingen en de onderbouwing in benodigde capaciteit.

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

 • De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde WO opleiding, Universitaire juridische afstudeerrichting of soortgelijk

 • Minimaal 5 jaar werkervaring als juridisch adviseur op het gebied van bouwrecht (waaronder omgevingsrecht en privaatrechtelijke aspecten).

 • Minimaal 3 jaar werkervaring van het energie- en duurzaamheidsbeleid en de rol van gemeenten daarbij in de rol van adviseur of projectleider.

 • Werkervaring in de rol van adviseur of projectleider waaruit kennis van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet en de nieuwe kerninstrumenten blijkt (met name met betrekking tot het omgevingsplan)

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

De Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (in opdracht) in/met een gemeentelijk politiek-bestuurlijke context in de rol van Juridisch adviseur of Projectleider

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het geven juridisch onderwijs (op MBO en/of HBO en/of Universitair niveau)

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het (in opdracht) werken voor koepelorganisaties van decentrale overheden Voorbeeld organisaties - Omgevingsdiensten - VNG - Interprovinciaal Overleg (IPO) - Waterschappen

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Juridisch adviseur programma Energie die deze organisatie zoekt?