thumbnail
Business Consultant Serviceketen Omgevingswet

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Financieel-administratief
Sluit over 5 dagen
€100,-
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

03-08-2022

Sluitingsdatum:

16-08-2022

Begindatum:

16-08-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

36

Omschrijving van de opdracht

In afstemming met de Serviceketenmanager van programma ADS ben je als business consultant de verbindende schakel tussen ontwikkelaars bij TBO (technische beheerorganisatie DSO), het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en de experts en adviseur(s) van de serviceketen van de Omgevingswet, voor zowel proces als inhoud voor beheer, storingen, onderhoud en meldingen. Als er iets gebeurt, dan ben jij als eerste op de hoogte en zorg je ervoor dat er op de juiste manier wordt geanticipeerd naar de juiste doelgroep en binnen de betrokken organisaties. Daarbij draag je er zorg voor dat er processen zijn ingericht voor het verwerken van meldingen en andere signalen vanuit het stelsel. Je geeft deze processen vorm en legt dit in samenspraak met de stakeholders vast in concrete afspraken. Daarbij maak je gebruik van monitoring om de ontwikkelingen binnen de serviceketen te bewaken en waar nodig proactief te handelen. Je hebt feeling voor de gevolgen van gebeurtenissen waarvan het belangrijk is om er tijdig, proactief en correct over te communiceren met inlevingsvermogen voor de doelgroep en het betrokken management. Je bent in staat om de juiste informatie op te halen, deze te interpreteren en hierbij suggesties te doen voor de oplossingsrichting op procesniveau. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met de direct betrokken partners, experts en projectleiders.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Als business consultant werk je samen met verschillende belanghebbenden, zoals implementatiemanagement, releasemanagement en de serviceketenpartners. Daar haal je je informatie op en houd je vinger aan de pols over gerealiseerde mijlpalen, storingen en de gevolgen daarvan, release informatie et cetera. Je neemt actief de verantwoordelijkheid over het afhandelen van een geconstateerd risico of issue en houdt daarbij de oplosgroepen en belanghebbende geïnformeerd of direct betrokken. Daarbij kijk je direct naar verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden in het onderliggende proces. Je kent het belang van het vastleggen van afspraken voor een duurzaam proces en bent in staat de verschillende belanghebbenden, zowel binnen het programma als bij de partijen die zijn aangesloten op het DSO en de eindgebruikers. Uiteraard kun je ook met een politiek bestuurlijke bril kijken waarbij je intensief samenwerkt met de verschillende coördinatoren van ADS. Proactief acteren en communiceren op basis van signalen vanuit je omgeving en belangrijke stakeholders is je tweede natuur. De regie op de serviceketen ligt bij het programma ADS, in opdracht van de directeur Realisatie DSO en in samenwerking met de eindverantwoordelijke Serviceketenmanager. De regie op het ophalen van de behoeften en het vertalen ervan naar afspraken en oplossingen, ligt bij jou als verbindende schakel. Samen met de experts, coördinatoren en managers van DSO werk je aan het versterken van de overkoepelende serviceketen en houden jullie de regie hierover.

Onderwerpen binnen die verantwoordelijkheid zijn onder andere:

 • Risico- en issuemanagement;

 • Van pre-omgeving DSO naar productie-omgeving DSO, en “go live” plan;

 • Quick response;

 • Operations management.

Naast deze werkzaamheden houd je je bezig met:

 • Afstemmen processen met TBO en IPLO;

 • Optreden als linking pin/liaison manager in verschillende overlegstructuren en naar verschillende ketenpartners;

 • Voorbereiden andere manier van denken en werken voor toekomstige structurele situatie na inwerkingtreding.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Verbindend

 • Samenwerkingsgericht

 • Mens- en groepsgericht leiderschap; stevige persoonlijkheid

 • Scherpe analytische blik

 • Onafhankelijk

 • Daad- en realisatiekracht

 • Bestuurskracht

 • Omgevingsbewust

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

 • Sociabiliteit

 • Charismatisch en inspirerend

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Minimaal afgeronde HBO-opleiding;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als business consultant;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis- en werkervaring binnen IT-projecten/- programma’s;

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het samenwerken in multidisciplinaire teams;

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen grootschalige programma’s in het publieke domein met een interbestuurlijke veranderopgave én een grootschalige, complexe ICT-component;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met agile werken;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het realiseren van verandertrajecten binnen een programma met ICT component.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de organisatie van de opdrachtgever (programma Omgevingswet bij VNG en/of BZK of andere koepelorganisatie).

 • Kandidaat beschikt over een aantoonbaar en relevant interbestuurlijk netwerk (bevoegd gezagen zoals gemeenten, ministeries, waterschappen, provincies, OBO’s). Of bij koepelorganisaties (VNG, IPO, UvW).

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Business Consultant Serviceketen Omgevingswet die deze organisatie zoekt?