Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail
Beleidsmedewerker Digitale Overheid gegevensuitwisseling

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
125
28-36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 okt 2023

Einddatum:

1 okt 2026

Uren per week:

28-36

Publicatiedatum:

5 sept 2023

Over VNG Realisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Over Team Weten
De te werven beleidsmedewerker digitale overheid – gegevensuitwisseling maakt onderdeel uit van het beleidsteam ‘regie Digitale overheid en Dienstverlening’. Dit team is binnen VNG Realisatie onderdeel van het basisteam Weten. Het basisteam Weten maakt beleid en maakt de verbinding naar informatie/IT, recht en geld en stelt uitvoeringskennis beschikbaar voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Ook worden analyses gemaakt van nieuwe wet- en regelgeving, zodat vroeg in het proces inzicht ontstaat in de consequenties van keuzes en hier tijdig op kan worden geanticipeerd. Het basisteam Weten verbindt politieke, bestuurlijke en inhoudelijke beleidsontwikkelingen in de domeinen naar activiteiten. Een helder overzicht wordt gecreëerd van de voortgang van projecten en programma’s binnen het gezamenlijke portfolio. Een faciliterende bijdrage wordt geleverd aan besluitvormingsprocessen in de overgangsfases tussen de hoofdfuncties in de ontwikkelcyclus. Leden van de VNG worden betrokken bij het portfolio. Dit volgens een systematiek die op transparante wijze de voortgang van projecten helpt presenteren en beheersen (gekoppeld aan besluitvorming). Het team Weten is op de hoogte van technologische- en Europese ontwikkelingen en initiatieven die van meerwaarde zijn voor de VNG-leden. Hiervoor komt onder meer een innovatiefunnel beschikbaar. Het team Weten zorgt voor verbinding met innovatie- ecosystemen in binnen- en buitenland. Het team borgt kennis van uitvoeringskennis in ketens W&I, de GDI en eventueel mogelijk nieuwe te vormen (overheidsbrede) voorzieningen.

Omschrijving van de opdracht
Binnen het beleidsteam Digitale overheid en Dienstverlening hou jij je met collega’s bezig met verschillende beleidsmatige dossiers zoals Digital Decade (Europa), GDI (Generieke Digitale Infrastructuur), digitale identiteit, Federatief Datastelsel (FDS) en Basisregistraties (o.a. de Basis Registratie Personen (BRP) en de geo-basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT), Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Je voert interbestuurlijke gesprekken (met organisaties zoals de Rijksoverheid, IPO, Kadaster en de RvIG) met de inbreng van gemeenten en verbindt trends en ontwikkelingen (vanuit bijvoorbeeld de werkagenda Waardegedreven digitaliseren) aan de dagelijkse activiteiten. Verder ben je flexibel in het oppakken van andere dossiers en thema’s die spelen binnen het beleidsdomein van Digitale overheid en Dienstverlening.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • (Richtinggevende) Visie- en beleidsontwikkeling specifiek op gegevensuitwisseling (Basisregistraties, Federatief Datastelsel en API’s).

 • Verbinden van trends en ontwikkelingen aan de dagelijkse activiteiten.

 • Voeren van interbestuurlijke gesprekken (met o.a. de Rijksoverheid, het IPO en het Kadaster) met de inbreng van gemeenten.

 • Vertalen relevant ontwikkelingen naar VNG-inzet.

 • Relatiemanagement met relevante partijen (zoals het Kadaster en de RvIG).

Resultaat van de opdracht

 • Er is inhoudelijk bijgedragen aan de vormgeving van meerjarenstrategie die aansluit op de behoeften en ontwikkelingen in het gemeentelijk werkveld;

 • De gemeentelijke belangen zijn onderdeel van de interbestuurlijke gesprekken en toekomstvisie van het Rijk.

 • Er zijn initiatieven ontplooid op het gebied van basisregistraties en gegevensuitwisseling om verbeteringen door te voeren in de gemeentelijke digitale dienstverlening.

 • Gemeentelijke bestuurders zijn in staat gesteld om op strategisch niveau richtingbepalend te kunnen zijn.

Eisen

 • Minimaal afgeronde opleiding WO in de richting van informatiemanagement, bestuurskunde of vergelijkbaar

 • Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare (beleids) functie overeenkomstig dit profiel (basisregistraties Digitale Overheid)

 • Aantoonbaar ervaring met het proactief signaleren van noodzakelijke opschaling in de uitvoeringspraktijk.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

 • Ervaring bij gemeenten op het gebied an beleidsontwikkeling binnen de digitale overheid (aantoonbaar in CV)

 • Aantoonbaar ervaring met het vertalen van uitvoeringsproblematiek naar een haalbare ambtelijke of bestuurlijke inzet op strategische tafels.

 • Aantoonbaar ervaring met de uitvoering van interbestuurlijke programma’s (aantoonbaar in CV)

 • Aantoonbare kennis van Gegevensuitwisseling en API’s in het bijzonder

Wensen

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met strategische beleidsontwikkeling op het terrein van de informatiesamenleving. Bijvoorbeeld ontwikkelingen als het federatief datastelsel, Werkagenda Waardengedreven digitaliseren of de gemeentelijke Digitale Agenda 2024.

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met de inrichting van de (gemeentelijke) informatievoorziening (zoals ontwikkeling Common Ground, Architectuur en Standaarden)

 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar ervaring en kennis met beleidsontwikkeling in het domein van de GDI en de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsmedewerker Digitale Overheid gegevensuitwisseling die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.