thumbnail
thumbnail

Beleidsadviseur Privacy

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
104
20 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

31 aug 2024

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Organisatie
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over Team Digitale Samenleving en de Informatiebeveiligingsdienst
Je gaat aan het werk in het Team Digitale Samenleving (TDS), dat zich bezig houdt met zaken zoals digitale veiligheid, grondrechten en ethiek en datastrategie. Dit team valt binnen de directie Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving van de VNG. Je werkt binnen TDS vanuit de Agenda Digitale Veiligheid (ADV) en de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek (DGE). In je opdracht werk je vervolgens zeer nauw samen met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), onderdeel van VNG-Realisatie. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt als gezamenlijke voorziening alle gemeenten met advies over privacy en gegevensbescherming (AVG).

Omschrijving van de opdracht
We zoeken een beleidsadviseur ‘privacy’. Je zet de strategische lijnen uit, zorgt voor het bestuurlijk draagvlak (onder meer vanuit onze ‘Commissie Informatiesamenleving’), onderhoudt de connecties met de belangrijkste intern- en externe stakeholders en je zet de implementatie van de strategische lijnen door in de organisatie, in het bijzonder bij de IBD en het Kennisnetwerk Privacy. Je geeft hierin uitvoering aan de relevante delen van de meerjarige Agenda’s Digitale Veiligheid en Digitale Grondrechten en Ethiek. Dit is verwerkt in onderliggende jaarplannen van ADV, DGE en de IBD. Je zorgt hierbij voor een duurzame samenwerking tussen de betrokken teams op inhoud en proces. Je onderhoudt vervolgens het contact met de belangrijkste stakeholders. Met (en tussen) onze bestuurders en met partijen zoals BZK, CIO Rijk etc. Ook met de Autoriteit Persoonsgegevens, wiens agenda richtinggevend is voor de positie en plannen van gemeenten. En met privacy professionals, zoals FG’s. Hun positie is een belangrijk speerpunt. In al je contact vertegenwoordig je het collectief van de gemeenten en hun belangen. Je zorgt hierbij voor een goede koppeling tussen de (bestuurlijke) beleidsambities en de teams die uitvoering geven. Doel is dat projecten én standpunten goed gesteund worden door agenda’s, position papers, pro-actieve communicatie etc.

Een voorbeeld van die samenwerking kan zijn, dat je met de IBD een reactie opstelt n.a.v. een onderzoek naar de uitvoering van de AVG door gemeenten/overheden. Deze reactie wordt via jou ingebracht bij het ministerie van J&V en via die route aan de staatssecretaris aangeboden. Acties als deze zijn alleen succesvol als beide teams elkaar op het juiste moment weten te vinden, direct acties kunnen uitzetten en opvolging daarvan op de voet kunnen volgen.

Over de Agenda’s Grondrechten, Ethiek en Digitale Veiligheid en het Kennisnetwerk
De Agenda Digitale Veiligheid wordt sinds 2020 binnen VNG uitgevoerd door een multidisciplinair team dat bestaat uit medewerkers vanuit beleidsafdelingen Digitale Samenleving en Lokaal Bestuur & veiligheid van VNG. Hierin wordt nauw samengewerkt met VNG Realisatie, de Informatiebeveiligingsdienst IBD en team ENSIA. Met de verschillende activiteiten versterkt VNG de gemeentelijke awareness bij bestuur, topmanagement en de professionals in het OOV- en Informatiebeveiligingsdomein. In 2021 is de Agenda Grondrechten en Ethiek opgezet. Privacy en digitale veiligheid zijn hierin als grondrecht verankerd in de afwegingen voor de verantwoorde inzet van technologie. In datzelfde jaar is de IBD gestart met het kennisnetwerk Privacy om de verschillende aspecten met betrekking tot privacy binnen VNG met elkaar te verbinden. De werkwijze van de IBD is gericht op de korte en middellange termijn is vooral bezig met het ondersteunen van de gemeenten bij de implementatie van de AVG, de WPG en de inzet van nieuwe technologie zoals AI. Hierbij richt zij zich op de ambtelijke en topambtelijke doelgroep.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De nadruk van jouw werkzaamheden liggen op het terrein van privacybescherming, naleving AVG, gegevensbescherming, basis op orde. Dat vertaalt zich onder meer in:

 • Belangenbehartiging uit rond privacy, o.a. met ondersteu96+ning (bestuurlijke) standpuntontwikkeling.

 • Regelmatig overleg met allerlei partijen zoals gemeenten, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Autoriteit Persoonsgegevens en vertegenwoordiging VNG en gemeentelijke belangen.

 • Organiseren bijeenkomsten, overleggen met stakeholders voor draagvlak en afstemming.

 • (Ondersteuning van) beleidsontwikkeling over privacy vanuit de agenda’s ADV en DGE, specifiek voor informatiebeveiliging en borging in de organisatie. En met oog op actuele thema’s, zoals AI.

 • Bestuurlijke borging van beleid, prioriteitsstelling en standpuntontwikkeling, specifiek rond implementatie AVG.

 • Signalen vanuit de gemeentelijke uitvoering vertalen naar aanpassingen in wet- en regelgeving en beleid.

 • Portfoliomanagement ogv. privacy, o.a. een overzicht van lopende activiteiten, ondersteuning planvorming nieuwe initiatieven. Je borgt hierin de strategische lijnen uit de agenda’s;

 • Uitvoering relevante projecten uit de agenda’s DGE en ADV.

 • Tactische advisering directie, de VNG-commissie Informatiesamenleving en het VNG Bestuur over de privacy-gerelateerde onderwerpen.

Resultaat van de opdracht

 • Portfolio en meerjarige planning van activiteiten ogv. privacy in portfolio VNG;

 • Bestuurlijke steun voor het meerjarige portfolio;

 • (Bestuurlijke) standpunten op de geprioriteerde projecten, o.a. implementatie AVG;

 • Agenda’s doorvertaald in VNG beleid, o.a. voor gegevensbescherming en borging in de organisatie;

 • Borging gemeentelijke prioriteiten in agenda’s, prioriteitsstelling etc. bij stakeholders, specifiek ministeries, Autoriteit Persoonsgegevens.

Eisen

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het onderwerp ‘privacy’;

 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een beleidsmatige functie op het vlak van gegevensbescherming;

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in publieke sector;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Wensen

 • Kandidaat heeft werkervaring met samenwerking in publieke sector tussen diverse stakeholders en belangen.

 • Kandidaat heeft werkervaring in een beleidsmatige rol bij digitaliseringsopgaven binnen Privacy.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het gemeentelijke werkveld binnen Privacy.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsadviseur Privacy die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.