thumbnail

Kwartiermaker Beweging Brede Blik

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

31-12-2021

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

17-01-2022

Einddatum:

17-01-2023
125
36 Zuid-Holland

Omschrijving van de opdracht

Als kwartiermaker Beweging Brede Blik geef je uitvoering aan het plan zoals dat voor de kwartiermakerfase Brede Blik is opgesteld, zoals het optimaal benutten van het potentieel van de Brede Blik, het betrekken van de belangrijke uitdragers van de visie rondom de Brede Blik, en het ontwerpen van de toekomstige structuur van de Beweging Brede Blik. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de Brede Blik in de Hervormingsagenda door het deelnemen aan betrokken werkgroepen, en het positioneren van mensen die de Brede Blik kunnen versterken op diezelfde agenda. 

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

• Je hebt de dagelijkse leiding over je team om de opdracht uit te voeren.

• Je draagt zorg voor een goed functionerend innovatief team dat in gezamenlijkheid de opdracht uitvoert.

• Je draagt zorg voor een goede aansluiting van de voortgang van de opdracht met betrokken externe partijen

• Je bent verantwoordelijk voor het verbinden van een zo groot mogelijk netwerk aan de Beweging Brede Blik, die draait om het onderling verbinden van initiatieven die draaien om het versterken van het gewone leven van een jongere en zijn gezin

• Je bent verantwoordelijk voor het oppakken van een aantal actuele vraagstukken in het brede jeugd/sociaal domein, op zowel uitvoerend, bestuurlijk, beleidsmatig en politie niveau

• Je bent verantwoordelijk voor het openbaar delen van de geleerde lessen op de daarvoor bestemde website.

Resultaat van de opdracht

Als resultaat van jouw kwartiermakerschap:

• Zijn er thema-gerichte inspiratiesessies, workshops, dialogen georganiseerd,

• Is er op verzoek een bijdrage geleverd aan bijeenkomsten/ leersessies/ congres over de kracht van het versterken van het gewone leven en op welke wijze dit benut kan worden in het brede jeugd/ sociaal domein.

• Is de website www.bewegingbredeblik.nl verder ontwikkeld, en is geborgd dat deze ook na afloop levendig gehouden wordt.

• Zijn er geleerde lessen opgehaald uit gesprekken vanuit de behoefte aan doorbraken, andere manieren van (samen) werken omdat het handelen stagneert en er vragen zijn.

• Zo nodig is er meegedacht in casuïstiek van de regionale expertteams

• Ligt er aan het eind van de opdrachtperiode een inhoudelijk en financieel voorstel voor het vervolg.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker Beweging Brede Blik die deze organisatie zoekt?