thumbnail
thumbnail

Locatiemanager Crisis Noodopvang locatie

Veiligheidsregio Utrecht

Meerndijk 17, 3454 HM Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

2 apr 2024

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

De VRU ondersteund het Rijk en de gemeenten in de provincie Utrecht als uitvoeringsorganisatie m.b.t. de tijdelijke opvang van asielzoekers. Op verzoek van een gemeente zorgt de VRU ervoor dat een CNO-locatie wordt opgebouwd en zij zorgt ook voor de bemensing van de locatie.

Opdracht
Heb je aantoonbare ervaring met het als eindverantwoordelijke leiden van een Crisis Noodopvang locatie (CNO) en lijkt het jou een uitdaging om dit weer te gaan doen binnen één van de mogelijk (heel) binnenkort door ons op te starten Crisis Noodopvang locaties? Creëer jij snel overzicht wanneer het er niet is en wil jij sociaal maatschappelijk gezien je steentje hieraan bijdragen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Locatiemanager van één van onze mogelijk (heel) binnenkort op te starten Crisis Noodopvang locatie(s) voor asielzoekers, ben je namens de betrokken gemeente eindverantwoordelijk voor de operationele dienstverlening in deze locatie.

Je zorgt in deze functie voor de juiste coördinatie en dagdagelijkse uitvoering van de werkzaamheden die door de in jouw team werkzaam zijnde medewerkers (Dag-coördinatoren en Woonbegeleiders) moeten worden uitgevoerd en je bent tevens het eerste aanspreekpunt voor interne en externe partijen, zoals het VRU opvangsupport, het security-bedrijf, de cateraar, het COA, vluchtelingenwerk en (de vertegenwoordigers van) de buurtbewoners. Je bent de ‘linking pin’ tussen de gemeente, de VRU, externe instanties en de buurt omgeving.

Gezien de situatie in het aanmeldcentrum Ten Apel kan het zo zijn dat een gemeente ons (al heel) binnenkort vraagt om weer binnen enkele dagen een CNO locatie op te bouwen en te bemensen. Dit zodat er direct nadat de locatie klaar is al meteen en tijdelijk asielzoekers kunnen worden gehuisvest. Voor deze CNO locatie hebben we dan ook een locatiemanager nodig die dan ook direct kan starten. Om hierop in te kunnen spelen willen we onze bestaande pool van geschikte kandidaten dan ook uitbreiden, zodat we hen dan kunnen bellen en de opdracht aan degene die dan beschikbaar blijkt te zijn kunnen gunnen en kunnen laten starten.

Werkzaamheden 
Je bent als Locatiemanager mede verantwoordelijk voor het opstarten van de nieuwe CNO-locatie en je bent daarna operationeel eindverantwoordelijk voor het managen van deze nieuwe CNO-locatie.

Tot je taken en verantwoordelijkheden behoren onder andere:

 • het ervoor zorgen dat de CNO-locatie voldoet en geschikt blijft voor de tijdelijke opvang van asielzoekers;

 • het ervoor (laten) zorgen dat alle benodigde voorzieningen op de locatie aanwezig en beschikbaar zijn;

 • het signaleren van bijzonderheden binnen de CNO-locatie en het zo nodig ondernemen van actie hierop, alsmede tevens - indien dit nodig is - het escaleren hierover naar de Manager VRU opvangsupport;

 • het zijn van de ‘linking pin’ in de samenwerking tussen de betrokken gemeente en de sociaal maatschappelijke organisaties (m.b.t. het afstemmen en samenwerken met- en het advies geven aan gemeenten en project-verantwoordelijken);

 • het zijn van aanspreekpunt voor de asielzoekers, het security-bedrijf en de buurtbewoners;

 • het opvangen van de nieuwe tijdelijke bewoners van de locatie;

 • het ervoor zorgen dat de opgevangen asielzoekers gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelfredzaam te worden/zijn en de eigen verantwoordelijkheid te gaan voelen en gaan nemen, gedurende hun verblijf in de CNO-locatie;

 • het aansturen, begeleiden en coachen van de Dag-coördinatoren en de Woonbegeleiders;

 • het samen met de Assistent Locatiemanager/Dag-coördinator:

  • en het uitzendbureau zorgen voor een kwalitatieve en kwantitatieve goede bezetting van het team medewerkers (inclusief het accorderen van de door hen ingediende urenregistratie);

  • dagdagelijks aansturen van de Dag-coördinatoren, Woonbegeleiders en de vrijwilligers;

  • verbinden van de binnen de CNO-locatie werkzaam zijnde medewerkers tot een soepel werkend team.

Let op:
Dit betreft een andere opdracht dan normaal. Het is nu nog niet bekend wanneer er een nieuwe CNO-locatie moet worden geopend, maar dat kan zomaar veranderen en als dit het geval is dan wil de Veiligheidsregio Utrecht de beschikking hebben over een ‘Pool’ van juiste professional(s).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke locatiemanager van een Crisis Noodopvanglocatie (benoem dit duidelijk in het cv en geef aan waar dat was);
2. Aantoonbare werkervaring met het aansturen én begeleiden van medewerkers die met een zo’n complexe doelgroep werken (benoem dit duidelijk in het cv);
3. De kandidaat is bereidt om ook in de avonden en in de weekenden te werken (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Voeg minimaal 1 referentie toe, voorzien van naam, functie, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 8 maanden aantoonbare werkervaring in het als eindverantwoordelijke leidinggevende/people-manager leiden en aansturen van een dergelijk complex organisatieonderdeel (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 2 voorbeelden) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op politiek-bestuurlijk niveau met advisering aan diverse stakeholders (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 voorbeeld) (25 punten);
8. Een korte zakelijke motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf (25 punten);
9. Afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau (15 punten);
10. Benoem duidelijk in het cv de beschikbaarheid en eventuele vakanties (5 punten).

Competenties

 • Zelfstandigheid;

 • Anderen inspireren en motiveren;

 • Empathisch, zonder het zakelijke doel uit het oog te verliezen;

 • Samenwerking en teambuilding bevorderen;

 • Samenwerken op alle niveaus;

 • Problemen analyseren en oplossen;

 • Resultaatgericht zijn;

 • Helder communiceren;

 • Relaties opbouwen en onderhouden.

Functieschaal
Deze functie is voor wat betreft het komen tot een door u te rekenen uurtarief gekoppeld met functieschaal 10 van de CAR-UWO Veiligheidsregio’s. U wordt uitdrukkelijk gevraagd uw kandidaat met een All-in uurtarief aan te bieden.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
6.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr – Za – Zo.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op woensdag 10 of donderdag 11 april 2024 tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Ieder gesprek zal maximaal een half uur duren. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 9 april 2024 bericht. De overige leveranciers/kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • Gezien de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel en de grote noodzaak als ook het dringende verzoek aan de Nederlandse gemeenten om in hun gemeente voor een tijdelijke periode een CNO-locatie te openen, is het voor de VRU – als de voor een gemeente uitvoerende organisatie van de CNO locatie – heel belangrijk om over een aantal in een ‘Pool’ opgenomen geschikte Locatiemanagers te kunnen beschikken die, indien binnen enkele dagen een CNO locatie gereed voor opening moet zijn, gebeld kunnen worden. Omdat wij niet weten wanneer en waar in de provincie Utrecht een nieuwe CNO locatie opgestart moet worden, hoeven de in de ‘Pool’ opgenomen kandidaten zich echter niet voor ons exclusief beschikbaar te houden.

 • Het uurtarief is inclusief alle overige kosten en toeslagen.

 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Locatiemanager Crisis Noodopvang locatie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.