thumbnail
thumbnail
Functioneel Beheerder JOIN

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG Nijmegen, Nederland

Sluit morgen
€ 125,00
28-32 Gelderland

Begindatum:

12 jun 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

28-32

Publicatiedatum:

16 mei 2023

Organisatie
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van diensten aan iedereen die woont, werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.

Omschrijving van de opdracht
De afdeling Bedrijfsvoering is een ondersteunde afdeling die zich richt op de ondersteuning van de primaire processen op het terrein van Facilitymanagement, HRM, Financien & Control en Informatievoorziening. Deze ondersteunende diensten worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst ook uitgevoerd  voor GGD Gelderland-Zuid. Je komt te werken binnen het team van Informatievoorziening. Je werkt in je dagelijkse werkzaamheden nauw samen met een collega Functioneel Beheerder JOIN. De opdracht betreft het dagelijks beheer en het doorontwikkelen en optimaliseren van het JOIN zaaksysteem.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

Dagelijks beheer

 • Je bent verantwoordelijk voor het beheren / aanpassen van bestaande processen in JOIN;

 • Je staat in direct contact met collega’s bij het oplossen van problemen / knelpunten binnen de applicatie;

 • Je bent het eerste aanspreekpunt richting Decos bij vragen en problemen.

Ontwikkelen en optimaliseren

 • Je ontwikkelt nieuwe processen in JOIN die voldoen aan de wensen van de collega’s, maar ook aan de eisen die de Archiefwet stelt;

 • Je draagt bij aan analyses en ontwikkelmogelijkheden op het gebied van digitalisering en de doorontwikkeling van zaakgericht werken;

 • Je draagt binnen een verbeterprogramma bij aan het wegwerken van achterstanden in de archivering en registratie;

 • Er wordt van je verwacht dat je daar waar mogelijk verbeterpunten signaleert en oplossingen implementeert.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 12-06-2023 tot en met 31-12-2023 voor minimaal 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Voeg een CV van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Uit het CV blijkt dat de kandidaat aantoonbaar beschikt over:

 • Een relevante afgeronde HBO/WO opleiding (op verzoek van opdrachtgever aan te tonen met diploma's).

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en context.

 • Je hebt uitgebreide kennis van DMS Decos JOIN.

 • Ervaring met werken op het snijvlak van archivering, IT en organisatie.

 • Ervaring met signaleren en presenteren van oplossingen.

 • Je kunt goed in teamverband werken en kunt relaties opbouwen en onderhouden.

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

 • Je handelt vanuit onze drie kernwaarden: ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap‘.

 • Onder een CV verstaan wij een overzicht van de opleidingen en werkervaring van de kandidaat.

  • Benoem en beschrijf concreet in het CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat de kandidaat aan deze eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld.

  • Het CV is in het Nederlands opgesteld.

  • Voeg een referentie (maximaal 1 A4) in PDF formaat toe.
   Uit de referentie (niet ouder dan 5 jaar) blijkt dat de kandidaat beschikt over:

 • Het naar tevredenheid van opdrachtgever uitvoeren van een vergelijkbare opdracht van vergelijkbaar niveau en omvang.

 • Vermeld in uw referentie duidelijk de omschrijving van de opdracht en de contactgegevens van de opdrachtgever. Uit de omschrijving blijkt duidelijk dat de referentie voldoet aan de gestelde eisen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de referentie te verifiëren bij de referent.

 • Kandidaat kan voor aanvang van de werkzaamheden een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (van maximaal een half jaar oud) ten aanzien van de volgende functie/taakvelden overleggen: Informatie.

Gunningscriteria

 • Het beoordelingsteam beoordeelt het CV van de kandidaat op de mate waarin de kennis en ervaring aansluit bij de omschrijving van de opdracht/het functieprofiel.

 • Kandidaat beschikt over een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht JOU aanspreekt en wat JIJ hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Functioneel Beheerder JOIN die deze organisatie zoekt?