thumbnail

Beleidsmedewerker programma Vakmanschap

Veiligheidsregio & Brandweer Brabant-Noord

Beleidsadvies ACTIEF

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

31-01-2022

Begindatum:

14-02-2022

Einddatum:

31-12-2022
80
36

In Veiligheidsregio Brabant-Noord werken gemeenten samen met haar partners aan crisisbeheersing, de voorbereiding op het bestrijden van rampen en het verhogen van de (fysieke) veiligheid in de regio Brabant-Noord. Brandweer Brabant-Noord is hier als brandweerkorps onderdeel van. De organisatie omvat ongeveer 950 vrijwilligers en 275 beroepskrachten.

Brandweer Brabant Noord is in 2020 gestart met het beleidsprogramma Vakmanschap. Dit beleidsprogramma heeft als doel een verandering in de oefenorganisatie tot stand te brengen; van aanbod gestuurd naar behoefte gestuurd aanbieden van oefenprogramma’s. In het programma ontwikkelen we producten die het behoefte gestuurd oefenen faciliteren en we voeren pilots uit om de beweging in gang te zetten. Gelijktijdig nemen we de medewerkers in de oefenorganisatie mee in de beweging naar het behoefte gestuurd oefenen zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerpen en uitvoeren van het oefenen en begeleiden van de medewerkers door het goede gesprek te kunnen voeren. Het inzetten van innovaties ter ondersteuning maakt onderdeel uit van deze proeftuintjes. Het programma vakmanschap raken zowel het strategisch, tactisch als operationeel sturingsniveau. Het eerste jaar is met name uitvoering gegeven aan de verdere uitwerking van de visie. Het komend jaar staat met name in het teken van verdere operationalisering. Het programma wordt voor twee jaar ingericht en aangestuurd door een programmamanager. Ter ondersteuning van de programmamanager en de organisatie van het beleidsprogramma Vakmanschap zijn we op zoek naar een beleidsmedewerker.

Kandidaatomschrijving

De beleidsmedewerker heeft:

 • kennis van wetgeving, beleid en procedures op onderdelen van het betreffende terrein en kan dit toepassen;
 • ruime ervaring in het opstellen, afstemmen en uitvoeren van beleid;
 • ervaring om strategie te vertalen naar de praktijk en draagvlak te creëren waarbij pragmatisch, flexibel en zelfstandig werken kernwoorden zijn;
 • ervaring met project- en procesmatig werken;
 • de vaardigheid om op een daadkrachtige manier mensen met overtuigingskracht te verbinden, het goede gesprek te voeren en mensen in beweging te krijgen;
 • ervaring in het ondersteunen en begeleiden van collega’s in veranderprocessen;
 • ervaring in communiceren op strategisch, tactisch als wel op operationeel niveau waarbij adviesvaardigheden worden ingezet.
 • vaardigheid tot samenwerken op verschillende niveaus, waarbij actie- en oplossingsgerichtheid worden ingezet en weerstand hierbij niet uit de weg wordt gegaan,
 • ervaring binnen het werkveld van veiligheidsregio’s is een pré.

Werkzaamheden:

 • Zorgdragen voor het initiëren, voorbereiden en vormgeven van beleid op strategisch-tactische niveau om de doorontwikkeling en borging van de systematiek in de toekomst te garanderen;
 • Uitdragen en creëren van draagvlak voor de visie en het beleid binnen het team en de organisatie;
 • Verrichten van werkzaamheden binnen het beleidsprogramma Vakmanschap, met het accent op ontwikkelen en uitvoeren op middellange en lange termijn;
 • Signaleren van trends en leveren van beleidsinformatie;
 • Vertalen van beleid, wet- en regelgeving naar praktisch uitvoerbare procedures;
 • Zorgdragen voor afstemming binnen de organisatie en projectteam;
 • Zorgdragen voor ondersteuning van de kwartiermaker en het proces;
 • Verzorgen van rapportages en management informatie;
 • Initiëren, organiseren en deelnemen aan overlegverbanden en uitdragen van kaders en standpunten van het beleidsprogramma;
 • Ondersteunen, coachen en begeleiden van de collega’s van het team vakbekwaamheid in het uitvoeren van hun veranderende taakuitvoering en –inhoud.

Interviewplanning

Beoogde datum voor interview is maandag 7 februari (in de middag).
De interviews zullen waarschijnlijk digitaal plaatsvinden.

Toelichting op rooster

Voor deze inhuuropdracht heeft BBN een inschatting gemaakt van de verwachte ureninzet. BBN benadrukt dat de aangegeven ureninzet een inschatting is en dat dit nog kan wijzigen bij behoefte (toename/afname).

Dienstencategorie

Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsmedewerker programma Vakmanschap die deze organisatie zoekt?