thumbnail

Projectleider Dynamisch Risicoprofiel

Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Eusebiusbuitensingel 43, 6828 HZ Arnhem, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

23-12-2021

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-07-2022

Uren per week:

24 - 30 uur
Geen limieten
24 - 30 uur Gelderland

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan klaar voor onze ruim 660.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl.

De veiligheidsregio verzamelt en analyseert informatie over de risico’s die onze burgers bedreigen en intervenieert daar waar veiligheid in het geding kan komen.

Wat ga je voor ons doen?

Een wettelijke taak van de Veiligheidsregio is het opstellen van een risicoprofiel. Met het huidige risicoplan kwam het inzicht dat een dik rapport over een statisch risicobeeld van 4 jaar ons niet verder gaat helpen. Er is een permanente behoefte aan een risicobeeld dat meebeweegt met de actualiteit. Het gaat om de aard van het risico, de dreigingsgraad (waarschijnlijkheid) en de prognose van consequenties (effect). Gebaseerd op historische data-analyse en intelligence en de huidige ontwikkelingen. Op basis van gesignaleerde risico’s kan de Veiligheidsregio alerteren en haar netwerk activeren tot de juiste respons.

Om bovenstaande ontwikkeling in gang te zetten, zijn wij op zoek naar een projectleider dynamisch risicoprofiel. 

Je komt te werken binnen het Veiligheidsbureau/ team Operationele Informatievoorziening (OIV).

De interviews voor deze opdracht zullen o.v.b. plaatsvinden op 28 januari 2022. Gelieve hier rekening mee te houden. 

-Je brengt de relevante belanghebbenden bij het regionaal risicoprofiel (RRP) in kaart

-Je bent verantwoordelijk voor de uitvraag van de stakeholders (zoals interne teams en externe veiligheidspartners) over hun verwachtingen bij het dynamisch RRP

-Je schrijft het projectplan en de deelprojecten, bij voorkeur al samen met een beoogde projectgroep, met scherpe doelstelling en inkadering

-Je stemt het projectplan met de opdrachtgever af en begeleidt de besluitvorming

-Je begeleidt de startup, geeft sturing aan het project en geeft leiding aan de projectgroep

-Je omschrijft het gewenste doel en de scope van het dynamische RRP en beschrijft het resultaat incl. technische architectuur

-Je voert periodieke afstemming met opdrachtgever en relevante stakeholders

- Je zoekt de aansluiting en/of monitort landelijke en regionale ontwikkelingen en werkgroepen

-Je bewaakt de voortgang

-Je levert een gedragen resultaat op en begeleidt het besluitvormingstraject 

-Je evalueert het project

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Dynamisch Risicoprofiel die deze organisatie zoekt?