thumbnail
thumbnail
Projectleider AFAS implementatie

Eusebiusbuitensingel 43, 6828 HZ Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen limieten
gemiddeld 3 dagen in de week Gelderland

Begindatum:

16 okt 2023

Einddatum:

15 okt 2024

Uren per week:

gemiddeld 3 dagen in de week

Publicatiedatum:

15 sept 2023

Organisatie
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl.

VGGM heeft voor de ondersteuning van haar bedrijfsvoering processen gekozen voor de oplossing van AFAS. Deze voor VGGM nieuwe applicatie zal de processen voor CRM, Financiën, Inkoop, O2C en HRM gaan ondersteunen. De implementatie zal gefaseerd plaats vinden waarbij gestart wordt met onderdelen van de CRM-oplossing, Financiën en Inkoop. HRM zal in fase II worden geïmplementeerd. De implementatie wordt door AFAS i.s.m. VGGM vormgegeven. Voor elk proces wordt een deelprojectleider ingezet. 

VGGM kent een programma "Samen Beter Bedrijfsvoeren'. Onder dit programma vallen verschillende projecten t.b.v. het optimaliseren van bedrijfsvoeringsprocessen in de totale organisatie. De implementatie van het integrale applicatieplatvorm AFAS is één van de projecten. 

De implementatie van dit integrale platform betekent een grote verandering voor VGGM m.b.t. verschillende bedrijfsvoeringsprocessen en -systemen. Het biedt de mogelijkheid om van adhoc naar gestandaardiseerd te komen.  
We hebben behoefte aan een projectleider voor de implementatie waarbij rekening wordt gehouden met de organisatiebrede ontwikkeling om te komen naar standaardisatie binnen bedrijfsvoeringsprocessen.

Wat ga je voor ons doen?
Wij zijn op zoek naar een projectleider die de implementatie van AFAS software binnen VGGM wil begeleiden. Je bent het VGGM-aanspreekpunt voor de organisatie en de deelprojectleiders. We werven momenteel ook een adviseur AFAS-implementatie en een tester. Jij bewaakt de voortgang en integraliteit van de totale AFAS-implementatie. Je bent voorzitter van de projectgroep en geeft hiermee vorm en richting aan de implementatie en de in te zetten deelprojectgroepen.  Dit doe je in samenhang en afstemming met de andere organisatieontwikkelingen die nu lopen gericht op het verbeteren van het bedrijfsvoeren in de organisatie. De organisatie heeft als uitgangspunt dat het integrale digitale platform een tool is om de gewenste optimalisatie en standaardisatie te realiseren, het is niet dé oplossing. Je kijkt naar de scope, het gewenste resultaat en de implicaties van de veranderingen voor alle stakeholders. Je houdt oog voor de risico’s.

Doel van het werk is gefaseerd een beheerste implementatie te realiseren richting de organisatie, in samenhang en afstemming met de andere organisatieontwikkelingen vanuit het verbeteren van het bedrijfsvoeren in de organisatie.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op dinsdag 10 oktober in de middag. Gelieve hier rekening mee te houden.

Je gaat een cruciale rol spelen in de implementatie van AFAS binnen VGGM. Enerzijds ben je het aanspreekpunt richting management; anderzijds draag je zorg voor de implementatie van de nieuwe oplossing.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • de gefaseerde implementatie van AFAS

 • het realiseren van het project en bewaken van de projectscope, planning, budget en kwaliteit

 • de communicatie over de implementatie en voortgang van het project

 • het borgen van de overdracht naar de staande organisatie 

Taken en verantwoordelijkheden
Je werkzaamheden bestaan uit het: 

 • indelen van het totale implementatieproject in logische stappen waarbij je een duidelijk onderscheid maakt in voorbereiding, transitie, adoptie, en beheer 

 • zorgen voor een succesvolle adoptie van de verschillende onderdelen van het systeem

 • realiseren van afstemming met de programmamanager Samen Beter Bedrijfsvoeren. Je werkt nauw samen met de programmamanager

 • signaleren van mogelijke risico's en/of knelpunten in de implementatie en tijdig schakelen met de Opdrachtgever

 • zorgdragen voor het in beeld brengen door de projectgroepleden welke processen geimplementeerd moeten worden in het nieuwe systeem

 • creëren van draagvlak binnen de organisatie, uitleggen, adviseren en meenemen van de managers 

 • laten uitwerken van processen zodat deze geborgd zijn in de organisatie

 • goed ingevuld krijgen van het nieuwe systeem en laten functioneren in de organisatie zodat de verschillende gebruikers hiermee aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse werkzaamheden

 • zoeken van aansluiting met andere afdelingen binnen Bedrijfsvoering zoals financien, ICT, HRM, facilitair en inkoop

Je:

 • werkt nauw samen met belangrijke belanghebbenden om de vereisten en behoefte van de gebruikers te begrijpen en deze te vertalen naar oplossingen op maat

 • hebt naast de harde implementatie voldoende aandacht voor de 'zachte' implementatie: de veranderingen die vernieuwing meebrengt voor de gebruikers van het systeem

 • onderhoudt een sterke relatie met de externe leverancier

 • bent een verbinder en krijgt mensen mee. Je houdt rekening met verschillende belangen, in je communicatie ben je transparant

 • gaat resultaatgericht te werk. Hierbij ben je kritisch op bestaande kaders en denk je vanuit mogelijkheden 

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider AFAS implementatie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.