thumbnail
thumbnail

Klantmanager Inburgering

Uitvoeringsorganisatie BBS

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 tot 32 uur Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

28 tot 32 uur

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.

Onze kernwaarden zijn:
-
Denken in mogelijkheden,
-
Klantgerichtheid: de klant staat centraal,
-
Professionaliteit,
-
Efficiënt werken en gericht op samenwerking.

Opdracht

 • Gesprekken voeren met nieuwe inburgeraars van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest;
 • Bewaken dat de klanten een bijstandsuitkering ontvangen;
 • Het uitvoeren van een brede intake waarin je de persoonlijke situatie en de leerbaarheid van de nieuwkomer in beeld brengt;
 • Het opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP);
 • Regie voeren op het inburgeringstraject van de nieuwkomer;
 • Leerbaarheidstoets afnemen;
 • Begeleiden van klanten gedurende de inburgeringsperiode van 3 jaar;
 • Met collega’s en externe partijen samenwerken aan een integrale aanpak over aanpak van begeleiding;
 • In projecten meedenken over optimale werkprocessen en -afspraken;
 • Rapportages en beschikkingen maken in ons klantenvolgsysteem Suite.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis of werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de Participatiewet en Nieuwe wet Inburgering, benoem dit duidelijk in het cv;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de Participatiewet;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente;
4. Detavast constructie: de kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na minimaal 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als klantmanager Werk / re-integratie medewerker / klantmanager Statushouders bij een overheidsorganisatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met begeleiden en activeren van klanten richting werk / scholing (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het voeren van intakegesprekken en het beheren van een eigen caseload, benoem dit duidelijk in het cv (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Suite (15 punten);
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van SJD, MWD of Social Work (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-      kwaliteitsgericht;
-      klantgericht;
-      goede mondelinge- en schriftelijke communicatie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, 1 dag in de week thuiswerken

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever in de week van 5 t/m 9 juni. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 1 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Klantmanager Inburgering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.