thumbnail
thumbnail

Gedragsdeskundige

Uitvoeringsorganisatie BBS

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 tot 36 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 36

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Organisatie
Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.  

Onze kernwaarden zijn:

 • Denken in mogelijkheden,

 • Klantgerichtheid: de klant staat centraal,

 • Professionaliteit,

 • Efficiënt werken en

 • Gericht op Samenwerking.

Opdracht
Voor het sociaal team De Lingt (Bunschoten) zijn wij op zoek naar een enthousiaste, gedreven en flexibele gedragsdeskundige (tijdelijke vervanging voor een jaar). Wij bieden een veelzijdige functie die veel mooie aspecten in zich heeft met bijbehorende werkzaamheden:

 • Probleemverheldering bij jeugd ggz problematiek

 • Kortdurende psychologische begeleiding van kinderen/jongeren op sociaal emotioneel gebied. Voorbeelden hiervan zijn psycho-educatie, interventies gericht op gedragsverandering of het bieden van nazorg na specialistische jeugdhulp (in de rol van POH Jeugd ggz op verwijzing vanuit de huisartsen/ GGD-jeugdartsen).

 • Toeleiden van jeugdigen naar collega’s in het team De Lingt voor passende hulp, waaronder eventueel diagnostiek.

 • Consultatie met huisartsen en jeugdartsen.

 • Het voeren van caseloadgesprekken met collega’s van het team over het inzetten van eigen begeleiding en ondersteuning.

 • Participeren in het casuïstiek overleg over clientzaken

 • (Interne) consultfunctie bij vragen over gedragsproblematiek

 • Het oppakken van vroeg-signaleringsvragen op vanuit het (voorschoolse) onderwijs

 • Meedraaien in (welzijns-)projecten gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (zoals weerbaarheidstrainingen).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van orthopedagogiek of (ontwikkelings)psychologie;
2. Aantoonbare werkervaring met het geven van kortdurende begeleiding aan jeugdigen en hun opvoeders.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met de doelgroep jeugd en wmo (60 punten);
4. Aantoonbare affiniteit met beleidsvraagstukken (blijkend uit werkervaring in bijvoorbeeld de rol van kwaliteitsmedewerker of een korte toelichting op de affiniteit) (30 punten);
5. Kandidaat is in het bezit van een basisaantekening psychodiagnostiek  (BAPD NIP) (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je kunt flexibel bewegen tussen de verschillende posities van de partners, maar je hebt duidelijk je eigen professionele inbreng en altijd hou je de belangen van het kind voor ogen;

 • Communiceren en mensen meenemen gaat jou dan ook van nature makkelijk af

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 20 februari 2024 tussen 13:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 12 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 13 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 15 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Gedragsdeskundige die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.