thumbnail
thumbnail
Projectleider sturingsinformatie Jeugdzorg

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Overijssel

Begindatum:

20 jun 2022

Einddatum:

20 nov 2022

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

9 mei 2022
Functie:                       Projectleider sturingsinformatie Jeugdzorg 36 uur 

Economische topregio
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.  Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Een stad die haar bijdrage levert aan de ambitie van de regio om vierde economische topregio van Nederland te worden. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet. Zó doen we dat in Zwolle.

Sociaal wijkteam
In Zwolle hebben we één toegankelijk loket, waar alle inwoners terecht kunnen met vragen over zorg of ondersteuning: het Sociaal Wijk Team (SWT). Een afdeling die de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet uitvoert.

Doel
Het verkrijgen van inzicht in de inzet en uitgaven van jeugdzorg door het ontwikkelen van een dashboard met sturingsinformatie voor de specialistische jeugdzorg. Daarin worden de strategische doelstellingen op basis van meetbare indicatoren gemonitord. Deze worden gebruikt om ervan te leren en te transformeren in dialoog met de ambtelijke organisatie (SWT, MO en Concern Control/ Financiën), het management (directie SWT) en de portefeuillehouder Jeugd.

Opdracht
In verband met zwangerschapsverlof is gemeente Zwolle op zoek naar een ervaren projectleider die tijdelijk het project Jeugd Sturingsinformatie kan voortzetten en in goede banen leiden. In januari 2022 is het project Jeugd Sturingsinformatie gestart naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport Verbetering Sturingsinformatie Jeugdzorg. Op advies van het kernteam en de interne driehoek Jeugd zou de projectleider het volgende moeten doen:
 1. Aansturen ontwikkelproces kernteam Sturingsinformatie jeugd. Dit kernteam wordt toegerust met uren om de ingezette richting verder uit te werken: vanuit een nulmeting komen tot kwartaalrapportages intern, en sturingsopties volgend kwartaal op basis van deze rapportage.
 2. Uitwerken van de geïnventariseerde informatiebehoefte intern en extern in een te ontwikkelen Power BI dashboard, deze koppelen aan besparingsopgaven en doelen, en meten op sleutel-indicatoren.
 3. Informatie beschikbaar stellen in dashboard (one single point of truth) op toegankelijke wijze en voor verschillende gebruikers. Samen optrekken met de afdeling Informatievoorziening (IV) bij het creëren van de juiste sturingsinformatie door deelname aan het Rocket Project in het kader van het programma Datagedreven werken. Denk bijvoorbeeld aan toewijzingen, declaraties, verzilvering van budget, in-en uitstroom, wachttijden zowel voor het jeugdstelsel als op niveau van zorgaanbieder. Breng de ontwikkeling in beeld en geef daar duiding aan. Ervaring met Power BI is hierbij een pré.
 4. Opzetten, inrichten, beheren en doorontwikkelen van driehoeksoverleggen (intern en extern). Geleerde lessen uit ontwikkelcycli vertalen naar beleid, uitvoering en andersom. Relatiemanagement (beleid) faciliteren om in driehoeksgesprekken met zorgaanbieders sturingsinformatie in te zetten om de hervorming te beïnvloeden.
 5. Exploreren en implementeren samenwerking in lokale en regionale transformatie: driehoeksgesprekken en sturingsinformatie afstemmen met contractmanagement RSJ, op basis van Zwolse visie.
 6. Bijdragen aan administratieve basis op orde bij SWT backoffice en professionals om bovenstaande vorm te kunnen geven.
 7. Afstemmen met NTSD over aanbevelingen t.a.v. cultuurverandering en wendbaarheid. Durf keuzes te maken vanuit hoofddoelen; niet alles tegelijk.

Profiel
 • Teamcaptain van ontwikkelteam sturingsinformatie Jeugd
 • Verbinden en inspireren van afdelingen SWT, MO en Financiën/ Concern Control op onderwerp Jeugd
 • Iemand met inzicht en overzicht in de financiering van jeugdhulp en dit ook kan verbinden aan de inhoud en processen (en andersom).
 • Iemand die alle kikkers in de kruiwagen kan houden, focus aanbrengt, knopen kan doorhakken, resultaten wil zien en stressbestendig is.
 • Ervaring met Power-BI en/ of het kunnen vertalen van gebruikersbehoeften naar sturingsinformatie voor jeugdzorg is een pré.

 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider sturingsinformatie Jeugdzorg die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.