thumbnail
thumbnail
Bodemadviseur

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Overijssel

Publicatiedatum:

10-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

03-04-2023

Einddatum:

31-12-2023

Adviseur Bodem met affiniteit voor bodemenergie

Opdrachtomschrijving
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s, zoals klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieuplanologie, bodem & ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn.
Alle vakgebieden werken en denken samen aan oplossingen, kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke opgaven en beleid. Die samenwerking zoeken we niet alleen binnen onze eigen afdeling, maar juist ook met onze opdrachtgevers en partijen in de stad. De afdeling bestaat uit ruim 30 vaste medewerkers en een flexibele schil.

De functie
De adviseur die wij zoeken is 16 tot 24 uur in de week beschikbaar van 1 april 2024 tot 1 januari 2024 ter ondersteuning van het team ondergrond van de gemeente Zwolle. Op basis van de ervaring van afgelopen jaren verwachten we gemiddeld 20 uur per week. Het zal nooit meer zijn dan 3 dagen en niet minder dan 1 dag. Een en ander afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden.

Het team ondergrond is op dit moment vooral bezig met het in beeld brengen en benutten van de kansen die de ondergrond biedt en de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging. Aansluiten bij de maatschappelijke opgaven dat is ons uitgangspunt.

De laatste jaren blijkt dat we zowel in de boven- als in de ondergrond meer aandacht moeten hebben voor opkomende stoffen.  We zijn bijvoorbeeld onderzoek aan het doen naar de aanwezigheid van PFAS. Hierbij richten we ons op zowel grond als grondwater. En dat doen we in nauw overleg met onze partners in de ondergrond.
Om dit onderzoek handen en voeten te geven zoeken we tijdelijk versterking van het team met een adviseur voor ca 8 uur per week.

Zwolle heeft een grote woningbouwopgave. Voor het duurzaam verwarmen van deze nieuwe woningen lijkt het toepassen van bodemenergie een belangrijke bron. Middels het uitvoeren van onderzoek en uitwerken van ondergrondse energieconcepten helpen wij de ruimtelijke projecten bij de opgave op het gebied van de energietransitie.
Het werk voor dit onderdeel zal voor een belangrijk deel bestaan uit advisering over bodemenergie vanuit de ondergrondbelangen. Zo pakken we binnen het centrumgebied grondwaterverontreinigingen gebiedsgericht aan en juist in dat gebied is behoefte aan bodemenergie, dus zoeken we naar combinaties.
Om dit onderzoek handen en voeten te geven zoeken we tijdelijk versterking van het team met een adviseur voor 16 uur per week.

De werkzaamheden gaan we nog nader invullen en zullen sterk afhangen van de kandidaat die de vacature gaat opvullen. De uiteindelijke invulling van de werkzaamheden zal in overleg plaatsvinden.

Het moet een  adviseur zijn met  een open karakter en een  jonge creatieve geest met goede contactuele vaardigheden. Zowel intern als extern. Flexibel met betrekking tot beschikbaarheid. Het is geen detachering die volledig op afstand kan worden uitgevoerd. Een gedeelte natuurlijk wel. We zoeken geen bodemadviseur voor de bevoegd gezag rol van de gemeente. Deze taken zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst.

Kennis en ervaring

  • Je hebt enkele jaren ervaring met advisering rondom bodemverontreiniging

  • Je hebt ervaring dan wel bijzondere belangstelling voor de relatie tussen verontreiniging van het grondwater en bodemenergiesystemen

  • Je bent in staat om ook te adviseren vanuit de context en niet alleen vanuit het specialisme;

  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;

  • Je bent klantgericht, resultaatgericht en oplossingsgericht en in staat vanuit de politieke maatschappelijke context te adviseren.

Alle werkzaamheden in nauw overleg en onder de eindverantwoording van de betreffende adviseur Leefomgeving van de afdeling.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Bodemadviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.