thumbnail
Adviseur HR

(Talentenregio) Gemeente Westerveld

Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk, Nederland

Organisatie en Personeel
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Overijssel

Publicatiedatum:

04-05-2022

Sluitingsdatum:

16-05-2022

Begindatum:

25-07-2022

Einddatum:

23-12-2022

Uren per week:

32
vertaalt nieuw beleid en doelen naar tactische en uitvoerende beleidsvorming op het beleidsveld HRM en zorgt voor de juiste interventies, implementaties en borging;
 • strategische personeelsplanning tot acties uit de aandachtsregeling en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies;
 • Je bent in staat externe adviseurs aan te sturen en de vooraf vastgestelde resultaatgerichte opdracht te monitoren en toetsen;
 • bent aanspreekpunt  en adviseur van directie en bestuur over OR- en LO aangelegenheden;
  • leidt HRM (gerelateerde) projecten dan wel hierin te participeren zowel intern als extern;
  • Je bent mede verantwoordelijk voor de aanlevering van de voor de P&C cyclus benodigde informatie;
  • Je bent mede verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden van het taakveld HRM, doet voorstellen voor verbeteringen en vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en hebt een beeld van toekomstige ontwikkelingen binnen het beleidsveld..
  • Je vervult, wanneer het nodig is, een rol in de crisisorganisatie;
  context binnen gemeente Westerveld.