thumbnail
thumbnail
Functionaris Gegevensbescherming

Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Gelderland

Begindatum:

2 jan 2023

Einddatum:

30 jun 2023

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

22 nov 2022
De opdrachtgever
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

In dit samenwerkingsverband werken de drie gemeenten samen aan de ontwikkeling en harmonisatie van de informatievoorziening.

Onder leiding van de CIO vindt de inrichting van de CIO-office plaats. Vanuit dit team worden de volgende functies uitgeoefend: Strategie en visie, organisatie & informatieadvies, architectuur, gegevensmanagement, informatiebeveiliging en privacy, projectportfolio management en planning en control. Voor het inrichten en controleren van ons privacy beleid zijn wij op zoek naar een functionaris gegevensbescherming.  
De opdracht zal worden uitgevoerd vanuit dit team voor de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, waarbij uiteraard de autonomie en onafhankelijkheid van de Functionaris voor gegevensbescherming gewaarborgd is.

Ben jij op de hoogte van alle ins en outs van de wet- en regelgeving die van toepassing is bij het beheren van gegevens en weet je vanuit een onafhankelijk rol onze organisaties en medewerkers mee te nemen in de maatregelen die genomen moeten worden voor het beschermen van gegevens die wij als overheidsorganisaties beheren? Dan komen we graag met je in gesprek over de invulling van deze tijdelijke opdracht.

Opdrachtomschrijving
Ter overbrugging tot invulling van de vacature die is ontstaan na vertrek van onze FG zoeken wij een
Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
Als FG zie je toe op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening  gegevensbescherming (AVG) binnen de 3 gemeenten. Dit doe je vanuit een kader stellende, adviserende en controlerende rol.

Kerntaken
 • Uitwerken, implementeren en borgen van het privacy beleid binnen de 3 gemeenten.
 • Toezicht houden op en controleren van de organisatorische en technische verwerking van persoonsgegevens binnen de 3 gemeenten.
 • Zorgen voor het opstellen en bijhouden van een register van gegevensverwerkingen.
 • Rapporteren en adviseren over privacy in brede zin aan het MT en eventueel College van Burgemeester & Wethouders.
 • Het geven van voorlichting en het coördineren en uitvoeren van trainingen binnen de gemeente over privacy-gerelateerde onderwerpen.
 • Aanspreekpunt voor inwoners en medewerkers over vraagstukken, klachten en/of incidenten op het gebied van de omgang met persoonsgegevens en privacy in brede zin. Je onderhoudt de contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 • De organisatie adviseren en ondersteunen bij het (verder) formaliseren van en realiseren van een passend niveau van gegevensbescherming en het gebruik van passende technologie en methoden (audits, data privacy impact assessment (DPIA), verwerkersovereenkomsten etc.).
Kerncompetenties
 • Diplomatiek: De FG voert zijn toezichthoudende en controlerende rol op een onafhankelijke wijze uit binnen de 3 gemeenten. Hierbij zijn verschillen van inzicht met de verantwoordelijken niet uit te sluiten. Bij het uitoefenen van toezicht op de naleving van de AVG en gemeentelijke regelgeving kunnen organisatiebelangen lijken te conflicteren met privacybelangen. Het vergt een zekere behendigheid koers te houden tussen de diverse belangen. Diplomatieke vaardigheden zijn daarom een vereiste.
 • Betrouwbaar: Het is niet ongebruikelijk dat de FG in situaties terecht komt waarin hij vertrouwelijke informatie over betrokkenen onder ogen krijgt om een advies te kunnen geven. Daarnaast komt hij in zijn toezichthoudende en controlerende rol regelmatig in contact met vertrouwelijke persoons- en gemeentelijke informatie. Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid is daarom een belangrijke eigenschap van de FG.
 • Samenwerking: De opdracht wordt verstrekt vanuit de gemeente Oldebroek. Er wordt actief samengewerkt met de CISO’s en privacy officers binnen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en mogelijk externe stakeholders.
Kernvaardigheden:
 • Verrichten interventies gericht op de bescherming van persoonsgegevens bij proces- en projectmatig werken.
 • Afspraken maken en medewerkers aanspreken, confronteren en geven van feedback.
 • Adviseren over verandertrajecten gericht op de bescherming van persoonsgegevens en het voldoen aan de AVG.
 • Proactief adviseren van topmanagement en bestuur vanuit een toezicht rol binnen een politiek- bestuurlijke organisatie.
 • Denken en helpen vanuit toezichthoudende rol, bewegen in krachtenveld van advies en niet zelf uitvoeren.

Toereikende kennis:
De FG heeft kennis van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Het gaat hier niet alleen om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook om kennis van gemeentelijke regelgeving en tot op zekere hoogte van materiewetten. Het is van belang dat de FG behalve juridisch ook deskundig is op het gebied van informatievoorziening en ICT.
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Functionaris Gegevensbescherming die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.