thumbnail
Huishoudcoach

(Talentenregio) Gemeente Heerde

Eperweg 5, 8181 ET Heerde, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Gelderland

Publicatiedatum:

17-06-2022

Sluitingsdatum:

28-06-2022

Begindatum:

11-07-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24
Wie zijn wij     
De afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding van de gemeente Heerde heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij om wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden, inburgeren etc. De afdeling bestaat uit Preventie, WMO, Participatie, inkomen, schulddienstverlening en jeugd. Het vitaal ouder worden met behoud van regie op het eigen leven in de vertrouwde omgeving is een beschermende factor net als het hebben van sociale contacten. Samenwerking met kerken, verenigingen, zorgverleners en mantelzorgers/vrijwilligers is daarbij essentieel. Samen-redzaam zijn  en normaliseren zijn peilers in het beleid van de samenwerkende partijen binnen STIP (het steun en informatiepunt Heerde) . 
    
Wat verwachten we van de functie     
De huishoudcoach is een gespecialiseerde gezinsverzorgende of thuisbegeleider met expertisegebied het organiseren van het huishouden. Men  richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van de klant en/of de leefeenheid inzake het voeren van een huishouden. De ‘eigen kracht’ van de klant staat centraal, waarbij de klant en/of de leefeenheid gebruik maakt van hulpmiddelen, samenwerking met het sociale netwerk en andere disciplines en/of eigen financiele mogelijkheden. De huishoud coach is werkzaam bij STIP, het steun en informatiepunt in de gemeente Heerde.                                                                                                                                       
    
Wat ga je doen     
De coach heeft een bewustwordings-, en informatieve taak rondom het hele huishouden. Dit vergt veel actuele kennis en ervaring inzake het voeren van een huishouden en kennis van de afspraken rondom inzet van huishoudelijke hulp vanuit de algemene voorziening. De huishoudcoach heeft geen beoordelende taak, doet geen indicactiestelling, maar heeft een adviserende functie waarbij bewustwoording en zelfredzaamheid inzake het huishouden centraal staat. De coach heeft goede communicatieve vaardigheden inzake het coachen van een inwoner en zijn leefeenheid. De inzet van de begeleiding is gericht op het behouden van de zelfredzamheid inzake het voeren van een huishouden. In plaats van de werkzaamheden over te nemen wordt er ingezet  op het aanleren van nieuwe vaardigheden, anders inrichten van het huis en het gebruik maken van specifieke hulpmiddelen (b.v. wasmachine of wasdroger op hoogte plaatsen, aanschaf robotstofzuiger, specifieke schoonmaakbezems of een huishoudrooster) Door het anders omgaan met de bestaande huishoudelijke werkzaamheden leert de inwoner en zijn medebewoners hoe men het zelf kan blijven doen. Daar waar nodig zal de huishoudcoach samen met de inwoner kijken naar wat familie, kinderen en kennissen kunnen en willen bijdragen.  Daarnaast kan de coach indien nodig, en als door de huishoudcoach ingeschat wordt dat de inwoner(s) hier aanspraak op kunnen maken, doorverwijzen naar de algemene voorzieningen schoon en leefbaar huis in Heerde. Hierbij wordt in een gesprek besproken wanneer iemand hier gebruik van kan maken en wanneer niet. Een andere mogelijkheid is verwijzen naar de gespreksvoerder van de gemeente Heerde als er een maatwerkoplossing gevraagd wordt. Dit gebeurt natuurlijk in samenspraak met de inwoner. De werkzaamheden die de coach uitvoert zijn respectievelijk: bezoeken afleggen, bewustwoording creeren, informatie verstrekken, stimuleren eigen kracht en aanleren van nieuwe vaardigheden. Daarnaast begeleid de coach de inwoner naar de juiste ondersteuning en schrijft de coach een gespreksverslag voor de inwoner over hetgeen besproken en afgesproken is. Nabespreking en terugkoppeling na advisering kan onderdeel zijn van de werkzaamheden.
    
Voor wie werk je     
Je werkt vanuit STIP, waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. Er wordt integraal gewerkt vanuit het perspectief van de inwoner voor alle leefgebieden en er vindt afstemming plaats met andere diciplines. Daarnaast werk je samen met mantelzorgers/vrijwilligers en diverse organisaties binnen en buiten Heerde.  Je hebt een terugvalmogelijkheid op een  HBO-collega vanuit het team 0-100 en je hebt intervisie en de mogelijkheid tot casusbespreking. 
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Huishoudcoach die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.