thumbnail
Beleidsmedewerker Sociaal domein

(Talentenregio) Gemeente Hattem

Markt 1, 8051 EZ Hattem, Nederland

Sociaal Domein
Sluit vandaag
Geen maximum
24 Gelderland

Publicatiedatum:

07-05-2022

Sluitingsdatum:

20-05-2022

Begindatum:

30-05-2022

Einddatum:

31-08-2022

Uren per week:

24
Wil jij een actieve bijdrage  leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen binnen Hattem? Heb jij ideeën over hoe we de minima van Hattem op een zo goed mogelijke manier kunnen ondersteunen? Weet jij invulling te geven aan de vraagstukken die er op dit moment rondom schuldhulpverlening spelen? Wil jij je enthousiasme inzetten binnen een ambitieus team van beleidsmedewerkers en adviseurs? Lees dan verder en laat ons weten of je de uitdaging aandurft!
Werken bij Hattem betekent een inspirerende werkomgeving waarbij je gestimuleerd wordt je kwaliteiten en talenten verder te ontwikkelen binnen een plezierige collegiale sfeer. Een goede werk-privé balans vinden wij belangrijk! Vanzelfsprekend hoort hier ook de mogelijkheid tot thuiswerken bij. De gemeente Hattem is een compacte organisatie die volop in ontwikkeling is. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid aan het werk zijn.

In 2020 hebben we, naar aanleiding van de uitkomst van een onafhankelijk medewerkers onderzoek het keurmerk ‘World-class Workplace’ verdiend. Typerend voor onze organisatie is: enthousiaste en ambitieuze organisatiecultuur, korte lijnen met het bestuur en teams waar humor en gedrevenheid heerst. Niet voor niets zijn samenwerken, verbeteren, duidelijkheid en vertrouwen de kernwaarden van de gemeente Hattem.
De eenheid Ontwikkeling en Advies levert in intensieve samenwerking en interactie met partners uit onze omgeving (naast bestuur veelal instellingen en maatschappelijke organisaties) voornamelijk richtinggevende beleidsproducten. Als beleidsmedewerker Sociaal Domein kom je terecht in een dynamische omgeving.

 
Als beleidsmedewerker Sociaal Domein ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van schulddienstverlening en alles rondom minima. Er speelt veel op het gebied van schulddienstverlening en minima; de hoge energieprijzen, het vroeg signaleren van schulden, de toeslagenaffaire en alle regelingen rondom het inkomensbeleid.
Van jou wordt verwacht dat je je kennis over de huidige en toekomstige ontwikkelingen op een pro-actieve manier kunt inzetten. En zoek je de samenwerking met de diverse sociale partners op het snijvlak van schulddienstverlening en minima. Samenhang met andere beleidsterreinen, zoals Jeugd en Wmo, is erg belangrijk en daarom zien we graag dat je je kunt bewegen in het spanningsveld tussen deze verschillende beleidsterreinen en de lokale en regionale belangen die er spelen.
Concreet kun je aan de volgende werkzaamheden en/of taken denken die op jouw bordje terecht komen: