thumbnail
Recruiter

Soest

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Organisatie en Personeel
Deze inhuuropdracht is verlopen
€85
24 Utrecht

Publicatiedatum:

16-06-2022

Sluitingsdatum:

24-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Je bent een belangrijke spin in het web van de huidige arbeidsmarkt en de gemeente Soest met haar uitdagende opgaven. Je hebt als recruiter een coördinerende en actieve operationele rol en werkt aan veel verschillende en inhoudelijk interessante vacatures. Je levert een inspirerende en creatieve bijdrage aan de doorontwikkeling van onze arbeidsmarktbenadering en recruitmentprocessen.

Wat ga je doen

 • Je haalt alles uit de kast om onze vacatures in te vullen en werkt hiervoor nauw samen met de adviseur W&S en de HR consulent recruitment;
 • Je adviseert en ondersteunt de vacaturehouders en HR-adviseurs, overlegt met hen over de inhoud van de vacatures en een slimme wervingsstrategie, en haalt de belangrijke ingrediënten op voor de vacatureteksten die door jou voor publicatie worden geredigeerd;
 • Je houdt de regie op de lopende vacatures, stemt af met de HR-consulent over de uitnodiging voor de gesprekken en verwerking in het recruitmentsysteem, en houdt contact met de vacaturehouders en HR-adviseurs over de voortgang;
 • Je zorgt ervoor dat onze vacatures zo goed mogelijk worden gevonden via platforms als werkenbij-pagina’s, LinkedIn, opleidingsinstituten, jobboards en andere social media;
 • Je combineert het verzamelen van reacties op de vacatures met een pro-actieve zoektocht, bijvoorbeeld sourcen via LinkedIn en contacten in het netwerk;
 • Zonodig ondersteun je de vacaturehouders bij het voeren van de selectiegesprekken;
 • Je brengt je ideeën in voor eigentijds recruitment en werkt samen met de Adviseur W&S aan een recruitmentstrategie voor Soest om deze krappe arbeidsmarkt te benaderen, waarbij je naast de bekende kanalen ook andere doeltreffende en ludieke wegen weet te bewandelen;
 • Met de collega’s van HR denk je na over hoe we eigentijds en effectief recruitment het beste kunnen verankeren in onze organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Recruiter.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Recruiter (30 punten);
 2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen een gemeentlijke organisatie (20 punten);
 3. Uurtarief maximaal € 85 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met sourcing via LinkedIn Recruiter (15 punten);
 5. Aantoonbare werkervaring met online werving en selectiesystemen, bijvoorbeeld EasyCruit van Visma Raet en/of One van Jobsrepublic (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Creatief en durf
 • Energiek en proactief
 • Resultaatgericht
 • Initiatief
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Communicatief vaardig (woord en schrift)

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr. Bij voorkeur verdeeld over 4 werkdagen, hybride werken is mogelijk, minimaal 50% op locatie).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 juni 2022 van 9.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 juni 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 24 juni 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Recruiter die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.