thumbnail
thumbnail

Senior Jurist Fysieke Leefomgeving

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
32 tot 36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

1 nov 2024

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Organisatie
Werken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Hier kunnen bijna 60.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond wonen, werken én meedoen. Onze missie is: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’.

Wij werken met meer dan 500 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen voor Rijswijk. Jij komt te werken bij het team Juridische Zaken. We zijn een relatief kleine organisatie, daardoor zijn de lijnen kort. Ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord. We geven je daarbij al ons vertrouwen. In combinatie met veelzijdige complexe juridische vraagstukken en een persoonlijke en prettige sfeer in het team, levert dat jou een interessante en uitdagende functie op.

Jouw team
Het team JZ bestaat uit 25 personen en behandelt gemeente brede onderwerpen op het gebied van recht (advisering en bezwaar- & beroepschriften), inkoop en klachtencoördinatie. Binnen JZ werken juridisch specialisten en adviseurs in diverse clusters, betreffende het fysiek en het sociaal domein,  inkoop & aanbesteding, overeenkomstenrecht, gemeentelijke belastingen, klachtenrecht en privacy. In je werk word je administratief bijgestaan door juridisch ondersteuners. Jouw cluster fysieke leefomgeving bestaat uit 4 juristen, waaronder 2 senior (de vacature betreft 1 hiervan).

JZ heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het maatschappelijk belang, het bestuur en de organisatie. Het team kenmerkt zich door een open en professionele cultuur. Er is veel ruimte om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Er zijn verschillende soorten werkoverleggen (teambreed, juridisch overleg en cluster overleggen).

Opdracht
Binnen het team bestaat behoefte aan een Senior Jurist Fysieke leefomgeving. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het ambtelijk afhandelen van bezwaarschriften, met name op het gebied van omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten;

 • Behandeling van & advisering aan bestuur en organisatie inzake complexe en bestuurlijk gevoelige juridische vraagstukken, met name op bovengenoemde rechtsgebieden;

 • Je organiseert het horen, zorgt voor verslaglegging en stelt de beslissing op bezwaar op;

 • Het zelfstandig behandelen van (hoger) beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening;

 • Vanuit je senioriteit begeleid en ondersteun je collega juristen van jouw cluster, in voorkomende gevallen op casus niveau én in hun ontwikkeling;

 • Het signaleren van juridische risico’s en ontwikkelingen;

 • Actief bijdragen aan de juridische kwaliteit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2024 voor de gehele duur van de opdracht incl. verlengingsopties;
2. Uurtarief van maximaal € 110,- per uur incl. reiskosten, fee Flextender en excl BTW;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van het omgevingsrecht en handhavingsrecht (duidelijk weergegeven in het cv);
4. Minimaal een afgeronde opleiding Rechten op hbo bachelor niveau;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als jurist bij een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het behandelen van bezwaar –  en beroepschriften op het gebied van omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en ondersteunen collega (junior) juristen (20 punten);
9. Minimaal een afgeronde Wo bachelor opleiding Nederlands Recht (10 punten).

Competenties

 • Je bezit goede, overtuigende schriftelijke en mondelinge vaardigheden;

 • Je bent politiek en bestuurlijk sensitief en oplossingsgericht;

 • Pré: bekendheid met systemen als Corsa en Octopus.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 18 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met maandag 8 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 11 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Jurist Fysieke Leefomgeving die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.