thumbnail
thumbnail
Jobcoach nazorg arbeidsbeperkten

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
€75
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

15-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het WerkgeversServicepunt is een open en dynamisch team dat de verbinding legt tussen ondernemers en werkzoekenden. Het WerkgeversServicepunt werkt zowel lokaal als regionaal samen met verschillende partners om de vooraf vastgestelde doelstellingen te halen.

Opdracht
De opdracht behels twee hoofdtaken enerzijds het zorgen voor de monitoring van de uitgestroomde klanten (ongeveer 60 á 80 klanten) uit de doelgroepregister populatie en anderzijds het beheren van de werkgevers waar wij als WSP deze doelgroep naar bemiddelen.

De taken zijn:

 • Draagt er zorg voor dat arbeidsovereenkomsten in het dossier aanwezig zijn;

 • Houdt periodiek contact met de werkende over de werkhervatting;

 • Houdt periodiek contact met de werkgever;

 • Voert een degelijke administratie over de stand van zaken m.b.t. iedere werkende;

 • Denkt mee met werkgever en werknemer over oplossingen, erop gericht dat het dienstverband blijft bestaan;

 • Mocht een dienstverband eindigen, dan wordt tijdig contact gelegd met een consulent werk, met als doel de re-integratie zo snel mogelijk in gang te zetten. De werkende wordt gewezen op het aanvragen van een uitkering (indien een uitkering nodig is);

 • Zorgt ervoor de aanvragen Jobcoaching en Loonkostensubsidie aan de werkgever worden verstuurd en weer verwerkt na retourneren;

 • Draagt zorg voor het tijdig aanvragen en laten uitvoeren van Loonwaardemetingen, alsmede de terugkoppeling hiervan naar de werkgever;

 • Stelt beschikkingen op voor Jobcoaching en Loonkostensubsidie en controleert of inderdaad recht bestaat op deze voorzieningen;

 • Handelt aanvragen voor de Doelgroepverklaring t.b.v. Loonkostenvoordeel (LKV) af.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk per 1 april 2023 beschikbaar;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met de doelgroep arbeidsbeperkten.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de doelgroep arbeidsbeperkten in de afgelopen 6 jaar (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de arbeidsregio Haaglanden in de afgelopen 2 jaar (30 punten);
5. Antoonbare kennis van de Participatiewet en het Doelgroepregister (25 punten);
6. Uurtarief maximaal €75,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten).

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

 • Ondernemend;

 • Administratief;

 • Analytisch;

 • Empathisch;

 • Coachend;

 • Kennis van regels en wetgeving met betrekking tot arbeidsbeperkten;

 • Is sensitief op het gebied van tijdig herkennen van knelpunten m.b.t. de werkhervatting.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 27 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Jobcoach nazorg arbeidsbeperkten die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.