thumbnail

Coördinator kabels en leidingen

Rijswijk

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Civiele Techniek ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32
Geen maximum
32 Zuid-Holland

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vier domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Je komt te werken binnen team Stadsbeheer dat bestaat uit 30 collega’s. Het team is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de stad en de realisatie van alle (grote) projecten van het ruimtelijk domein. Binnen het team hebben we verschillende beleidsregisseurs, technische projectleiders, werkvoorbereiders en toezichthouders. Wij hebben een informele sfeer, houden van aanpakken en hebben hart voor de zaak. Het dagelijks onderhoud is onderbracht bij de team Onderhoud Ruimtelijk Domein die zijn gevestigd op de gemeentewerf. Hier werken de beheerders met wie je ook intensief samenwerkt. Voor het verwerken van vergunningsaanvragen en instemmingsbesluiten maken we gebruik van het programma MOOR. De aanvragen en verrekeningen gaan volledig digitaal. Eveneens is het zogenaamd BOEI gestart met een nieuwe regeling voor het verleggingen van kabels. Als coördinator heb je toegang tot 1fte aan toezicht bij de gemeentewerf. Eveneens kan je een beroep doen op administratieve ondersteuning voor eenvoudige aanvragen.

Opdracht
Je wordt coördinator van het beleidsveld kabels & leidingen (K&L). Dit omvat de volgende werkzaamheden:

  • Het regisseren van alle K&L werkzaamheden in de stad, het zoeken naar kansen om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken en het oplossen van eventuele knelpunten.
  • Faciliteren van informatie uitwisseling over voorgenomen werkzaamheden in de stad en daarmee de samenwerking tussen nutsbedrijven, telecombedrijven en gemeente. Dit omvat minimaal 2x per jaar het organiseren en voorzitten van het nutsoverleg met alle partijen.
  • Klankboord en adviseur voor K&L bedrijven bij planvorming van grote onderhoudsprogramma’s in de stad.
  • Zorgdragen van K&L beleid en de uitvoering hiervan. Het beleid is gericht op het beperken van overlast van de burgers en daarnaast voldoende mogelijkheden bieden aan nutsbedrijven en telecombedrijven voor hun werkzaamheden.
  • Het implementeren van beleidskader BOEI in het proces projectmatig werken. Het toetsen van een verzoek van verlegging op doelmatigheid en proces.
  • Afhandelen complexe vergunningsaanvragen en instemmingen
  • Begeleiden administratieve ondersteuning bij reguliere aanvragen en toezichthouders buiten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
2. Minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in civieltechnische- / bouwkundige richting;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente, nutsbedrijf of telecomaanbieder op het gebied van Kabels & Leidingen.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als Coordinator Kabels & Leidingen bij een 50.000+ inwoners gemeente  (Duidelijk blijkend uit het CV):
- geen ervaring: 0 punten;
- tot 3 jaar: 10 punten;
- tot 5 jaar: 20 punten;
- meer dan 5 jaar: 35 punten.
5. Aantoonbare werkervaring met verlenen van Kabels & Leidingen vergunningen en instemmingsbesluiten (Duidelijk blijkend uit het CV):
- geen ervaring: 0 punten;
- tot 5 jaar: 5 punten;
- tot 7 jaar: 15 punten;
- meer dan 7 jaar: 30 punten.
6. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte en het afstemmen van de werkzaamheden met betrokken partijen (Duidelijk blijkend uit het CV):
- geen ervaring: 0 punten;
- tot 3 jaar: 10 punten;
- tot 5 jaar: 20 punten;
- meer dan 5 jaar: 35 punten.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Omgevingsbewust.
- Samenwerken.
- Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 27 januari 2022 van 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 26 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 14 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 18 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 21 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Coördinator kabels en leidingen die deze organisatie zoekt?