thumbnail
thumbnail

Boombeheerder

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€90
16-24 Zuid-Holland

Begindatum:

4 mrt 2024

Einddatum:

4 mrt 2025

Uren per week:

16-24

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Organisatie
Rijswijk is een groene woon- en werkstad midden in Haaglanden. Historische landgoederen en grote stadsparken met elkaar verbonden door bomenlanen, wijkparken, oude buitenplaatsen en buurtgroen kenmerken het groene karakter. De ongeveer 31.500 bomen in de openbare ruimte vormen een waardevol onderdeel van het groene kapitaal in de stad. Ze houden Rijswijk leefbaar voor mens en dier. Daarom is het belangrijk dat de bomen gezond en veilig blijven.

Het afgelopen jaar is er een begin gemaakt met het op orde brengen van het onderhoud van het bomenbestand. Hierin hebben we een achterstand. Voor deze opgave zoeken we een boombeheerder.
Bij de gemeente Rijswijk werken 500 medewerkers, verdeeld over 35 teams. Jij komt te werken in team ORD, het team Onderhoud Ruimtelijk Domein. Binnen de gemeente Rijswijk is het team Onderhoud Ruimtelijk Domein (de Gemeentewerf) verantwoordelijk voor het schoonhouden en het onderhoud van de stad. Dit team bestaat uit zo’n 48 medewerkers, verdeeld over de teams Groen, Straatreiniging, Civiele Techniek, Terreinbeheer en Kabels & Leidingen.  

We sturen o.m. verschillende aannemers aan die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren zoals maaiwerkzaamheden en het boomonderhoud. Wij houden toezicht op deze werkzaamheden.

Opdracht
Jij bent als boombeheerder de spil in de organisatie als het gaat om het onderhoud en beheer van bomen. Je weet als geen ander wat de positieve effecten van bomen op de leefomgeving zijn en vanuit die basis werk je aan een gezond bomenbestand.
Je adviseert projectleiders over de gevolgen van bouw en herinrichting op de aanwezige bomen en voert desgewenst een boomeffectanalyse uit. Dit geldt ook voor werkzaamheden aan kabels en leidingen nabij bomen, zowel de advisering als het toezicht. Daarnaast voer je boomveiligheidscontroles uit en dien je noodzakelijke kapvergunningen in. Vragen van inwoners kun jij prima beantwoorden en bij ervaren hinder kweek jij begrip voor de boom. Je spart met de groenadviseur en beheerder over de juiste boom op de juiste plaats, weet alles van ziekten en plagen en je toetst de kwaliteit van de geleverde bomen voor aanplant. Je levert ook een bijdrage aan kleinschalige projecten, zoals monumentale bomen en bestratingsopdruk.
In het wekelijkse bomenoverleg neem je de groenbeheerders en beleidsadviseur, en soms ook de wethouder, mee in de laatste ontwikkelingen. Je werkt datagedreven en houdt alles actueel in ons boombeheerssysteem ArcGis. Hiermee draag je bij aan de sturing richting aannemers en aan de communicatie richting inwoners.

Knock-out eisen
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2024 voor 16 tot 24 uur per week;
2. Uurtarief maximaal € 90,00 inclusief reiskosten en fee Flextender, exclusief BTW;
3 Aantoonbaar gediplomeerd European Tree Worker en European Tree Technician;
4. Aantoonbaar in bezit van DIB-certificaat Veiligheid en Onderhoud;

Gunningscriteria (aangepast)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als European Tree Worker (ETW-er) en als European Tree Technician (ETT-er) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als Data Inspecteur Bomen (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met datagedreven werken in een GIS-programma, zoals het maken van inventarisaties, registraties en analyses in ArcGis (35 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als boombeheerder bij een gemeente als opdrachtgever (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatievaardig

 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken

 • Verantwoordelijkheidsgevoel

 • Stressbestendig

 • Besluitvaardig

 • Flexibel

 • Teamspeler en klantgericht

 • Gevoel voor belangen van verschillende partijen

 • Een initiatiefrijke, assertieve houding en met een hoge mate van zelfstandigheid

 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 2 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma t/m Vrij.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 26 februari 2024 van 13.00 tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op vrijdag 16 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Voor een optionele verlenging van dit contract met twee keer één jaar zullen de nieuwe verrekenprijzen en de geleverde kwaliteit van de dienstverlening doorslaggevend zijn. Deze verrekenprijzen dient u uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst schriftelijk in te dienen bij de opdrachtgever. Het niet tijdig indienen van deze nieuwe verrekenprijzen kan een verlenging onmogelijk maken. U dient een eventuele prijsverhoging te onderbouwen met o.a. prijsindexcijfers. Het is aan opdrachtgever om de eventuele prijswijziging te beoordelen en het contract al dan niet te verlengen.

Meer informatie
Vragen kunnen per mail ingediend worden tot dinsdag 13 februari voor 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot vrijdag 16 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Boombeheerder die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.