thumbnail
thumbnail

Projectleider Heroverweging dagbesteding en begeleiding

Regio Gooi en Vechtstreek

Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
8 North Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

1 jan 2025

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

7 jun 2024

Organisatie
De Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Eemnes en Wijdemeren. Wij bestaan uit de volgende organisatieonderdelen: Beleid en Bestuur, Maatschappelijke Dienstverlening, Inkoop en Contractbeheer, Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Onderwijs en Werk, Grondstoffen en Afvalstoffendienst, Concernstaf Bedrijfsvoering en de Regionale Ambulancevoorziening. Er zijn ca. 500 medewerkers in dienst bij onze organisatie.

Opdracht
Voor een duurzame en toekomstbestendige dagbesteding en begeleiding , moeten we regio breed een bewuste keuze maken met gemeenten, inwoners en onze partners voor eventuele aanpassingen van de huidige inrichting. Een weloverwogen keuze vraagt evaluatie van de uitgangspunten en inrichting op dit moment evenals een beeld van de mogelijke aanpassingen en de voor- en nadelen daarvan.

Het project leidt tot een advies welke aanpassingen de toekomstbestendigheid van de inrichting van de dagbesteding en begeleiding verbeteren.

Vereisten/knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als projectleider bij een soortgelijk gemeentelijk traject, waarbij een evaluatiefase is doorlopen (licht dit duidelijk toe in het CV);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in het sociaal domein;
3. Aantoonbare kennis van regionale contracten in het sociaal domein (gemeentelijk);
4. ‘BYOD’ (bring your own device) is van toepassing: voor deze opdracht dient de kandidaat gebruik te maken van een eigen mobiele telefoon. De opdrachtgever stelt een laptop beschikbaar;
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met regionale opdrachten binnen het sociaal domein in de regio Gooi en Vechtstreek; (10 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau, in de richting van bestuurskunde/bedrijfskunde; (30 punten)
8. Uurtarief maximaal €125,- exclusief BTW / inclusief fee Flextender en reiskosten woon-werk; (25 punten)
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij soortgelijke gemeentelijke trajecten. (35 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Projectmanagementvaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit, doorzettingsvermogen, zelfstartend, empathisch, beleidsstukken opstellen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de opdrachtgever het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Ma - Di - Wo - Do - Vr. In elk geval de woensdag. De overige tijden/dagen zijn flexibel in te delen.

Planning 
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 18 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.

  • Regio Gooi- en Vechtstreek faciliteert geen mobiele telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 10 juni 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 11 juni 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kun je indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kun je telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 12 juni 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Heroverweging dagbesteding en begeleiding die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.