thumbnail
Teammanager ICT

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
36 Noord-Holland

Publicatiedatum:

15-06-2022

Sluitingsdatum:

27-06-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-03-2023

Uren per week:

36

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

De gemeente Purmerend is sinds 2014 ambtelijk gefuseerd met de gemeente Beemster. Dit houdt in dat we ook taken voor Beemster uitvoeren. Per 1 januari 2022 gaan de gemeenten Purmerend en Beemster (bestuurlijk) fuseren.

Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken continu voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze collega’s én inwoners gaat. Team ICT zorgt er dag- en nacht voor dat de systemen veilig en op orde zijn en dat de applicaties op de juiste manier werken zodat onze medewerkers zich optimaal kunnen inzetten voor onze inwoners in de stad. Team ICT is hierdoor goed op de hoogte van wat er speelt binnen onze organisatie. Het vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden.

Opdracht
Als teammanager is het belangrijk dat je jouw blik in de organisatie hebt. Je hebt oog voor de mensen in het team ICT, je weet hoe het met hen gaat en wat hen bezig houdt. Je handelt vanuit waarnemingen en zorgt voor verbinding tussen de medewerkers ICT en de organisatie als je ziet dat dit op plekken nog onvoldoende aanwezig is. Wij verwachten daarbij een flexibele houding omdat de collega’s van ICT dag- en nacht verantwoordelijk zijn voor het draaiende houden van de systemen.

Wat vragen wij van jou?
Je bent een verbinder en een leider. Je staat voor de mensen en het werk wat zij iedere dag leveren. Je kent de rol van de gemeente en beseft dat we werken voor de stad. Je begrijpt de ontwikkelingen binnen het ICT landschap en je kunt meepraten met alle collega’s door de organisatie heen. Je bent benaderbaar en je bent in staat om de ingewikkelde ICT-opgaven eenvoudig te maken. Je kijkt met een open blik naar de ICT processen en je staat nauw in contact met de rest van de organisatie. Je stimuleert de teamgeest en ontplooiing van de medewerkers en maakt het mogelijk dat zij zowel individueel en als team zelfstandig kunnen functioneren. Je voelt aan wanneer je moet blijven staan, maar ook wanneer je meebeweegt. Wij verwachten dat je samen met de andere teammanagers het domein Bedrijfsvoering en Diensten goed vertegenwoordigt binnen de organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde WO Bachelor opleiding in de richting van Bedrijfskunde of Informatiekunde;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Teammanager ICT binnen de lokale overheid (minimaal 80.000+ inwoners);
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Adviseur op het gebied van Informatievoorziening op directieniveau binnen de lokale overheid;
4. Beschikbaar per 1 september 2022 voor 36 uren per week (met een optie tot verlenging van 2 maal 6 maanden);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aaneengesloten (recente) werkervaring in een direct aansturende rol van een uitvoerend team op gebied van ICT van minimaal 15 fte (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare (recente) werkervaring met het vervullen van een functioneel aansturende rol m.b.t. een omvangrijk technisch ICT-project binnen een organisatie van min. 600 werkplekken (benoem een concreet voorbeeld in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare (recente) werkervaring met het adviseren over informatievoorziening vraagstukken op directieniveau, zoals: het digitaliseren van processen op het gebied van ICT (benoem minimaal 2 concrete voorbeelden hiervan in het cv) (20 punten);
8. Maximaal uurtarief van €125,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Ervaring met coachend en inspirerend leidinggeven;
  • Je bent mensgericht en hebt gevoel voor de ontwikkeling van medewerkers;
  • Daadkracht, visie en leiderschap;
  • Creatief, toegankelijk en politieke sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn op woensdag 29 juni 2022 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teammanager ICT die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.