thumbnail
thumbnail
Senior functioneel beheerder financiën

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
36 Noord-Holland

Publicatiedatum:

10-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

De gemeente Purmerend is sinds 2014 ambtelijk gefuseerd met de gemeente Beemster. Dit houdt in dat we ook taken voor Beemster uitvoeren. Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten Purmerend en Beemster (bestuurlijk) gefuseerd.

Deze functie van functioneel beheerder valt binnen het team ICT. Het team bestaat uit ruim 30 enthousiaste medewerkers onderverdeeld in; systeembeheer, servicedesk/werkplekbeheer en het functioneel beheer dat is onderverdeeld in vijf clusters. Gezamenlijk ondersteunen zij de primaire processen van de gemeentelijke organisatie. Daarmee zijn wij de tandwielen die ervoor zorgen dat de motor blijft draaien en onze collega’s hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Opdracht
Als ervaren specialist richt jij je op het functioneel beheer van de applicaties binnen het cluster financiën met de focus op de softwareapplicatie van GouwIT en aanverwante zaken als dataleveringen voor o.a. de interne organisatie. Je bent primair verantwoordelijk voor het goed en veilig laten functioneren van de gemeentelijke softwareapplicaties rond belastingen, kwijtschelding en bezwaarschriften en het ondersteunen van de medewerkers in het gebruik van de applicatie(s) die hiervoor worden ingezet.

Jij analyseert meldingen en storingen en lost deze op en draagt zorg voor een gedegen en actuele documentatie. Je verzorgt het tijdig plaatsen van patches en updates. Je geeft informatiebeveiliging in je werkzaamheden een hoge prioriteit.

Een eerste stap richting de GouwIT softwareapplicatie versie 7 R2 voor belastingen is in een afrondende fase, maar vraagt nog om extra aandacht van functioneel beheer. Voor een aantal aanvullende modulen waar wij nu nog met Gouw5 werken, moet de update nog worden uitgevoerd.

Gaandeweg de opdracht zullen er naast de dagelijkse beheertaken ook technische- en inrichtingsvraagstukken komen rond doorontwikkeling van de gebruikte GouwIT software en versies. Van jou als functioneel beheerder wordt verwacht adviezen aan te leveren en mee te denken en te werken om tot goede en passende oplossingen te komen.

De gemeenten Purmerend en Beemster zijn op 1 januari 2022 samen verder gegaan als één gemeente en daarvoor dienen voor het eind van dit jaar een aantal applicaties, processen en databases te worden geharmoniseerd en zo ook voor de Gouw-applicatie van GouwIT. Van jou wordt verwacht hier adviezen over te geven en, waar nodig, uitvoerende taken op te pakken bij de herinrichting (conversie en aanpassingen) van de Gouw-applicatie.

Het is jouw uitdaging als ervaren functioneel beheerder om samen met jouw collega’s uit het cluster financiën en de medewerkers binnen de uitvoerende teams dit succesvol voor ons te gaan realiseren.

Wie zoeken wij
De gemeente Purmerend voert de WOZ-, BAG- en belastingtaken uit in eigen beheer met o.a. gebruikmaking van de softwareapplicatie van GouwIT. Het functioneel en deels technisch beheer van de GouwIT applicatie wordt uitgevoerd door de functioneel beheerders uit het cluster financiën.

In de huidige situatie maken wij nog gebruik van componenten van de Gouw versies 5 en 7 R2. Een transitie naar een recentere versie zal weer een belangrijk deel van versie 5 naar versie 7 doen omzetten.

We zijn op zoek naar een ervaren functioneel beheerder die stevig in zijn schoenen staat. Een echte teamspeler, communicatief vaardig en die ook de verbinding kan leggen met de proceseigenaren, eindgebruikers en projectleiders. Een functioneel beheerder met voldoende kennis en ervaring van softwareapplicatie van GouwIT en aanverwante systemen om samen met de aanwezige beheerders de uitdagingen van de komende periode voor ons aan te gaan.

Werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de functionele inrichting van applicaties binnen het cluster financiën en verzorgt het beheer van deze inrichting met de Focus op Gouwapplicatie;

 • Beantwoordt vragen en lost problemen op met betrekking tot de werking en het gebruik;

 • Je vervult hierbij de linking pin functie tussen (key)users en de helpdesk van GouwIT.

 • Je registreert en bewaakt meldingen en communiceert met medewerkers over de voortgang.

 • Treedt op als contactpersoon naar de leveranciers en andere stakeholders over ontwikkelingen, aanpassingen en problemen. Je zorgt voor het maken en naleven van de gemaakte afspraken;

 • Signaleert de noodzaak tot functionele aanpassingen, je stelt de impact van aanpassingen vast en draagt bij aan het implementeren van deze aanpassingen;

 • Adviseert proceseigenaren en key users over het gebruik en mogelijkheden van de applicaties in combinatie met de processen en doet voorstellen tot verbetering;

 • Zorgt ervoor dat de basis op orde is en beheert de documentatie over applicaties;

 • Begeleidt implementaties en updates van applicaties. Je test nieuwe functionaliteiten en je let erop dat de applicaties goed blijven functioneren na aanpassingen in de infrastructuur;

 • Past de documenten en vormgeving binnen GouwIT aan;

 • Jij maakt overzichten, bouwt en onderhoud rapportages en maakt query’s op de database van GouwIT b.v. over de kadastrale volledigheid, status van bezwaarschriften, taxaties of van objecten etc.;

 • Maakt en onderhoudt testscenario’s en je organiseert het testen bij updates en andere wijzigingen in het applicatielandschap.;

 • Bent op de hoogte van (wettelijke) ontwikkelingen en neemt deel aan diverse interne en externe overlegvormen.

 Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel- of applicatiebeheerder;
2. Aantoonbare kennis van de werkprocessen binnen de teams Belastingen, BAG en WOZ (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare kennis van de landelijk betrokken voorzieningen, zoals BRK, LV WOZ i(benoem dit duidelijk in het cv);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de software GouwIT;
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Gouw 5 en 7 R2 bij een gemeentelijke organisatie;
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor 36 uur per week

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde cursus of opleiding Gouw-IT (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met GouwIT in de afgelopen 7 jaar (20 punten);
9. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met SQL en bevragen van databases (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare kennis en technisch inzicht van de gegevensverzamelingen/ datamodellen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
11. Maximaal uurtarief € 125,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
12. Aantoonbare werkervaring met het adviseren en instrueren ten behoeve van Gouw-IT (20 punten);

 Competenties

 • Een enthousiaste persoonlijkheid die stevig in zijn schoenen staat;

 • Communicatief sterke functioneel beheerder, een verbinder, iemand die daadkracht en resultaatgerichtheid weet te combineren;

 • Beschikt over helicopterview en weet snel tot de kern van een vraagstuk te komen;

 • Neemt Initiatief om vraagstukken te benoemen en op te lossen;

 • Je bent een teamspeler maar in staat zelfstandig te werken;

 • Kan omgaan met belangentegenstellingen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever vinden digitaal plaats op woensdag 22 maart 2023 tussen 14.00 en 16.00 uur in het stadhuis in Purmerend, Purmersteenweg 42. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior functioneel beheerder financiën die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.